Posted on / by Jiří Hanulík / in případové studie

APUtime na Linkedin raketově roste: zlepšení nastavených KPI o 100vky procent!

APUtime, Virtuální projektový asistent fungující na bázi umělé inteligence pomáhá řídit týmy po celém světě. Je významným poskytovatelem technologií pro sledování a zvyšování produktivity práce. DNV, jeden z předních světových certifikačních orgánů, zařadil APUtime mezi kyberneticky nejvyspělejší společnosti světa. Všechny tyto atributy jsme v DIGITAALu spojili s naší vášní pro technologie a inovace a společně zamířili na sociální sítě, na kterých umíme zvyšovat produktivitu zase my.

Z nuly na 2.275 % za 3 měsíce

Počátkem letošního roku jsme odstartovali spolupráci s APUtime. Jelikož jsme technologicky a inovativně motivovaná firma se silným zaměřením na projektové řízení, spolupráce s APUtime nám padla do noty.

V lednu jsme převzali správů profilů na profesní síti Linkedin a na sociální sítí Facebook.

Za první 3 měsíce jsme na Facebooku zaznamenali o 818 % vyšší engagement, tedy angažovanost nebo zapojení fanoušků u zveřejněných příspěvků. Celkový dosah profilu dosáhl zvýšení o 262 % a také další parametry rostly a rostou viz příloha níže.

U profilu na Linkedin se již pohybujeme v řádu tisíců procent. Počet „lajků“ (tedy kliknutí na „to se mi líbí“ u příspěvků) se navýšil o 2.275 %, kliknutí na příspěvek pak o 1.295 %.

Virtuální projektový asistent od APUtime – revoluce na trhu projektového řízení 

APUtime zajišťuje firmám i jednotlivcům vyšší produktivitu v oblasti projektového řízení ve výrazně kratším čase, bez stresu a zcela autonomně.

Jeho úlohou není nahradit člověka, ale pomoci mu v činnostech, které je zapotřebí každý den udělat, ale které zároveň nevydělávají a spíše dotyčného zdržují od hlavní činnosti. V dnešním uspěchaném světě a v přetlaku všemožných informací vnímám umělou inteligenci v podání APUtime jako spolehlivého parťáka, který pracuje ve dne v noci, má neomezenou kapacitu a myslí na vše za vás – tím uvolní mysl a zminimalizuje chybovost téměř na nulu.

Jakou jsme zvolili strategii? 

Abychom dokázali za společnost komunikovat, museli jsme porozumět nabízenému produktu, firemní kultuře, cílovým klientům a celkově nasát interní atmosféru APUtime. 

Vnímáme důležitost brandu každého klienta. Pro toho je vždy firma jako jeho dítě, které zplodil a které vede určitým směrem. Pokud nám to „dítě“ svěří, přejímáme obrovskou zodpovědnost. 

Virtuálního projektového asistenta jsme si nejprve vyzkoušeli sami na sobě, protože jedině takto lze komunikovat trefně a zasvěceně. 

K pochopení koncového uživatele jsme využili analýzu klientů, kterou má APUtime excelentně zpracovanou. Získali jsme tak ucelený přehled o tom, ke komu hovoříme, jaké má potřeby a co jej trápí. 

„V rámci online marketingu jsme toho vyzkoušeli už mnoho, zkoušeli jsme prezentovat a publikovat sami za sebe, prostřednictvím interního týmu, externí agentury, freelancerů a mnoho dalších. Pokaždé naše snaha ztroskotala na něčem jiném, jednou to byla nepravidelnost, jindy neautentičnost, přílišná prodejnost, nezkušenost, nesrozumitelnost aj. Parta z DIGITAALu přišla s konkrétním návrhem, jak budeme v rámci online postupovat a vyvarujeme se tak výše uvedeným nezdarům,“ vysvětluje Martin Juřík, provozní ředitel APUtime.

Seznámili jsme se také s příběhy těch, kterým APUtime v podnikání pomohl a nadále pomáhá. 

Na základě získaných informací jsme stanovili strategii. Tedy zveřejňovat konkrétní reálné příklady spolupráce z praxe. Od některých klientů jsme používali reference, které již APUtime měl. K několika dalším jsme vyrazili s kamerou, abychom jejich příběh zachytili co nejvíce autenticky. Setkávali jsme s osudy různých firem a lidí. Někde APUtime doslova zachránil firmu, jinde pomáhá zvládat náročné období během realizace 100 projektů najednou. Celkově u všech klientů zvýšil efektivitu, šetří čas i peníze. 

Oproti všem dosavadním spolupracím se tým z DIGITAALu chtěl potkat s našimi klienty, pochopit jejich situaci a porozumět tomu, jak APU slouží a pomáhá v jejich businessu. Oblíknul si zákazníkovy boty, postavil se do nich a poté začal formulovat obsah, který reprezentuje reálnou zákaznickou zkušenost do nejmenších detailů. Klíčovým parametrem úspěšné spolupráce mezi námi je samostatnost a proaktivita,“ popisuje dále Martin.

Zajímali jsme se také o to, s čím se potýká obchodní tým APUtime během jednání. Je to neznalost vlastností digitalizace, obavy z toho, že aplikace bude pro zaměstnance uživatelsky náročná, že zaškolení bude zabírat spoustu času, anebo že bude velmi těžké změnit u lidí jejich návyky a vyjet ze zajetých kolejí. 

Spustili jsme tedy kampaň STRACHY, která má za úkol odpovídat na veškeré předsudky a obavy a která má vyzdvihnout přednosti umělé inteligence. Ono totiž mnohdy jen vlivem neznalosti máme k něčemu příliš velký odstup, i když to je ve skutečnosti jednoduché a zároveň prospěšné. 

Z denní praxe markeťáků APUtime vyplývá, že se představitelé firem obávají toho, že by umělá inteligence nahradila jejich lidi, vzala jim práci. Snažili jsme se tedy vysvětlit, že nejde o náhradu, spíše o pomoc s opakujícími se administrativní úkoly, které zatěžují od hlavní práce. Mnozí se také obávají ztráty dat a tak jsme vysvětlili, jak se veškerý obsah zálohuje a díky čemu je bezpečnost na opravdu špičkové úrovni. Obavy panovaly také z toho, že by zaučení a adaptace APUtime ve firmě trvala příliš dlouho, jenže on je APUtime uživatelsky velmi jednoduchý dokáže se velmi rychle napasovat na zaběhlý chod firmy. Někteří se také obávají toho, že by to stálo spoustu peněz, tak jsme názorně ukázali, kolik naopak umí APUtime ušetřit peněz i času.

Celkově jsme také polidštili komunikaci o leckdy odborných tématech z oblasti IT technologií, aby veškerým sdělením porozuměl i naprostý laik. 

Věříme, že díky těmto krokům jsme společně s kolektivem APUtime dokázali tak rychle akcelerovat firemní profily k výsledkům, na které jsme pyšní.

HR mining jako zásadní součást kampaně

HR mining je metodika, kterou jsme sami navrhli a díky které umíme propojit firmy na konkrétní lidi. Mohou to být noví zaměstnanci nebo jako v případě APUtime decision makeři, kteří mohou rozhodnout o implementaci nového nástroje pro projektové řízení.

Díky tomu, že APUtime má velmi detailně zpracované persony zákazníků, jsme byli schopni vyhledat osoby, které těmto personám odpovídají a propojit je s obchodníky APU. Následně jim díky metodice dohodnout schůzku nebo předat informaci o produktu. Jako velmi účinná se tato metodika ukázala u dohodnutí schůzek v rámci veletrhů a dalších eventů. Jsme totiž schopni vyhledat lidi, kteří míří na konkrétní událost, vstoupit s nimi do konverzace a následně je pozvat třeba na kávu na veletržním stánku. Mimochodem, pokud vás zajímají čísla, tak míra odpovědí u takové kampaně se pohybuje nad 35%.

Celá spolupráce s APUtime je velmi komplexní a zahrnuje jak tvorbu obsahu, tak činnosti, které zásadním způsobem pomáhají obchodníkům v hledání a navazování nových kontaktů. A to je něco, co nás v DIGITAALu baví. Pracovat na pomezí online marketingu a business developmentu.

Samozřejmě nás čeká ještě spousta práce. Práce, která nás baví a kterou i nadále budeme dělat s vášní a s odpovědností vůči klientovi a klientovým klientům.