Autor: jiri.kratochvil

případové studie z DIGITAALu

Vyhodnocování dat pro další zlepšování kampaní

V odborném časopisu Marketing & Media nedávno vyšel velmi zajímavý průzkum. Z něj vyplývá, že pro klienty marketingových agentur je nejdůležitější vyhodnocování dat pro další zvyšování efektivity reklamních kampaní.  Právě vyhodnocování dat pro další zlepšování kampaní získalo vůbec největší “počet hlasů” a to více než 75%. Hned na druhém místě, s nějakými 70% je vyhodnocování podle návratnosti investice, ale zajímavé jsou další příčky. Totiž, hned na třetím místě je u klientů Hledání nových segmentů a příležitostí, následováno testováním kreativních návrhů. Data nás tak inspirovala, že jsme se rozhodli napsat článek, takový malý pohled na to, jak s kampaněmi pracujeme my v DIGITAALu. AB(x) testování jako základ naší práce Nevíte, co je AB testování? Je to jednoduchý a rychlý způsob, jak si za krátký čas ověřit, jaká varianta funguje. Prostě v reklamní kampani proti sobě spustíte dvě verze kampaně nebo kreativy a na tvrdých datech pak jasně vidíte, která z nich u publika boduje. AB testuje už dlouhé roky a AB testujeme všechno. Ať děláme jakoukoliv kampaň pro kterýkoliv segment, každou kampaň AB testujeme. Nebo ještě lépe ABC testujeme. Na začátku totiž stojí domněnka klienta a domněnka naše o cílovém publiku. Prostě, zákazník zná své klienty a tak nám dá popis cílového publika, o kterém si myslí, že bude na sociálních sítích nejvíce interagovat. My k tomu doplníme náš pohled v podobě druhé kampaně a na obě rozdílná publika nasadíme stejné kreativy. Pozor, toto je zásadní. AB testovat byste měli jen jednu proměnou. Když testujeme publika, liší se pouze složení publik, ale kreativy musejí být na obě skupiny stejné. V opačném případě byste dostali dost zkreslené výsledky, jelikož lepší výsledek u jedné či druhé kampaně by mohl být skutečně způsoben rozdílností lidí ve skupinách a nebo také jinou reklamou. Výhodou online kampaní je, že data z nich dostanete velmi rychle V řádu jednotek dní. Takže necháme kampaň běžet pár dní a pak sledujeme výsledky u obou cílových publik. Sledujeme celou řadu ukazatelů, od počtu prokliků, dosahů, míry zapojení, ceny za proklik až po chování lidí na webu, objednávky, konverze, apod. Když je dat dostatek a jsme schopni vyhodnotit účinnost kampaně, necháváme běžet tu, která dosáhla výrazně lepších výsledků a tu s horšími vypínáme. Zároveň ale k té vítězné nasadíme další nové publikum a takto AB testujeme až do doby, než dojdeme do stavu, kdy se obě publika vykazují de facto podobná čísla. A co pak? Když dojdeme do tohoto stavu, začínáme testovat kreativy. Obecně ale vždy od samého začátku do kampaní nasadíme 2-3 kreativy v různých formátech. Nicméně po testování cílové skupiny se zaměřujeme právě na testování reklamních sdělení, formátů, grafiky, s emoji a bez emoji, s cenou a bez ceny …. a pořád dokola. Změny jsme schopni dělat velmi rychle a hlavně na základě dat. Tímto postupem výrazně akcelerujeme úspěch kampaně a potlačujeme domněnkologii.  Klient o všem dostává velmi podrobné reporty buď na měsíční nebo týdenní bázi.  Poznatky z kampaní pak zakomponováváme ale i do komunikace na sociálních sítích, protože máme na datech ověřenou úspěšnost sdělení nebo grafiky.  Ale pozor, podobně AB testujeme i obsah šířený organicky (tedy příspěvky na zdi). Funguje u publika na Linkedin stránce více fotka produktu nebo lidí nebo spojení lidé a produkt? Animovaný banner nebo statický? Banner s výraznou fotkou a textem přes fotku nebo textem schovaným v rohu banneru? dlouhý txt nebo krátký? S emoji nebo neb emoji? Takové minitestíky děláme pravidelně, abychom ověřovali, co se sledujícím líbí a tím neustále zvyšovali produktivitu komunikace. Velmi rychle pak víme, co funguje a můžeme dělat operativní změny ve strategii. Klient tak dostává velkou přidanou hodnotu. Zbytečně nepálíme peníze za zdlouhavé briefy a to co děláme má smysl. Ověřeno na datech, ověřeno na reálných uživatelích. Když se tedy vrátíme zpět na začátek tohoto článku, vyhodnocování dat z kampaní a jejich následné zlepšování je velmi důležité pro klienty. My to víme a proto je vyhodnocování dat zahrnuto ve všech našich interních procesech spojených s tvorbou obsahu. Ať se jedná o obsah pro sociální sítě nebo reklamní kampaně.  Máte rozjeté reklamní kampaně, ale nejste spokojeni s výsledky? Možná proto, že jim chybí pravidelné vyhodnocování a následná optimalizace. Můžeme se na to podívat, pokud chcete…
Posted by jiri.kratochvil
případové studie

(případovka) Po náborové kampani v Turecku další výzva v Indonésii!

Nedávno jsme dostali úkol najít a oslovit pro našeho klienta v Turecku projektové manažery. Spustili jsme kampaň na sociální síti Linkedin. Získali jsme celkem 209 kontaktů na kandidáty, kteří splňovali firmou stanovené podmínky.  Nový úkol? Vyhledat projektové manažery žijící v Indonésii, s praxí min. 5 let,se zkušenostmi z aerospace, defence průmyslu a strojírenství.  Jak najít projektové manažery v Indonésii?  Sbalili jsme si kufry a vyrazili na letiště. Cestovní horečka před dlouhým letem, PCR test, odbavení. Však to znáte. Samozřejmě si děláme legraci. Dnešní svět nabízí mnohem efektivnější možnosti. Z tepla naší kanceláře jsme spustili kampaň prostřednictvím sociálních sítí. Proces zvaný HR mining funguje po celém světě a umí zacílit na konkrétní skupinu uživatelů.  Výsledky kampaně? 115 získaných kontaktů na manažery, kteří splňovali zadaná kritéria.  V čem jsou naše kampaně unikátní? Neoslovujeme masu lidí, stovky nebo tisíce uživatelů v dané lokalitě. Vyfiltrujeme jen kandidáty, kteří splňují podmínky zadavatele. V tomto případě jsme zacílili na 2253 manažerů, tedy na lidi, kteří se buď aktivně zajímají o nové příležitosti nebo na ty, kteří jsou v aktuálním zaměstnání spokojeni, ale dokázali by přijmout lukrativnější nabídku. Zájem projevilo 115 projekťáků s více než pětiletou praxí v aerospace a defence průmyslu. Získané kontakty jsme předali zadavateli, který pak mohl z široké palety relevantních zájemců vybrat ty nejlepší.  Na kolik to vyšlo? 3,91 USD za kontakt! Efektivita za rozumnou cenu, co říkáte?  Přesnost zacílení kampaně?  Díky nástrojům profesní sítě Linkedin dokážeme trefit do černého. Na kampaň z 90% reagovali manažeři z oblasti programového a projektového managementu (okolo 15 000 impresí).  Konkrétně, z 34% se jednalo o projektové manažery (okolo 5 600 impresí). Dále pak o projektové specialisty nebo stavbyvedoucí.  Manažeři, kteří projevili zájem: z jakých společností byli? Ze 74% šlo o společnosti z oblasti “oil and gas”, z 15% strojírenská manufaktura, z 9% aviatika a aerospace.  Chcete trefovat prostřední část terče s menší námahou? Ozvěte se nám!
Posted by jiri.kratochvil
podcasty Jak to jde?

Kateřina Močáryová ze společnosti Vítkovice Steel o HR marketingu ve výrobní firmě. V podcastu Jak to jde?

S otázkou Jak to jde? jsme zavítali do moderních prostor stabilní společnosti s více než 190 letou tradicí. Ocelové základy Evropy od roku 1828. Motto, které hovoří za vše. Zatímco první rána kladivem se v ostravské fabrice ozvala poprvé již v první polovině 19. století, historie HR marketingu se v ní začala psát teprve před několika lety. Co funguje? Na co kladou největší důraz? Ambasadorství / autenticita Propracované, “navoňané” náborové kampaně. Ne že by jim už odzvonilo. Jistě jsou líbivé a fungují. Více než kdy dříve je však nutno klást důraz právě na ambasadorství a autenticitu. Všichni víme, že to, co vidíme v reklamě, je ideální prostředí viděné přes růžové brýle. Lidé, kteří si dnes vybírají zaměstnání, chtějí znát opravdovou realitu. Chtějí vidět, v jakém prostředí, v jakem kolektivu budou pracovat. Chtějí se cítit příjemně.  Proto si marketingový tým Vítkovice Steel zakládá na těchto faktorech. Prezentují činnost či úspěchy zaměstnanců, reálných lidí (ne modelů převlečených za jeřábníka apod.).  Offline versus online kampaně Papírová reklama, zviditelnění v prostředcích MHD, distribuce letáků do poštovních schránek. To tady stále i v dnešní internetové době existuje. Vítkovice Steel tento informační kanál stále využívá, avšak v mnohonásobně menším poměru. Být online je rychlé, je trendy. Zapojení managementu do ambasadorství Vědět, že tam někde nahoře v kanceláři úřaduje konkrétní osoba, která má emoce, zájmy, názory. Možnost ztotožnit se s ním. To je cesta, jak vytvořit kvalitnější sociální klima ve firmě. Management společnosti Vítkovice Steel klade důraz i na prezentaci sebe sama a to je krok, který má smysl. Co myslíte? Poslouchejte na Spotify & Apple & Google Podcasts
Posted by jiri.kratochvil
Linkedin případové studie

(případovka): Sežeňte nám projekťáka v Turecku

Samozřejmě, že stále fungují letité principy nabídka versus poptávka. Firma zveřejní nabídku volných pracovních pozic. Případní zájemci posílají životopisy a hlásí se do výběrového řízení. Je však třeba rozlišovat psychologii náboru dle profesních odvětví, dle pracovní pozice a dalších důležitých parametrů. Jinak a na jiných portálech budete hledat soustružníka, jinak a jinde zase představitele vysokého managementu či nukleárního fyzika.  Současný trh nabízí méně odborníků strojírenského zaměření, naopak mnohem více volných pracovních míst. Poptávaný si tak vybírá pro něj tu nejlepší příležitost.  Důležitá je otázka, proč by měl vybrat zrovna Vaší společnost oproti konkurenci?  Jsme schopni oslovit také ty, kteří aktuálně práci nehledají.  Běžné portály, nabízející pracovní příležitosti, navštěvují v drtivé většině lidé, kteří aktivně vyhledávají novou práci. My však umíme oslovit i ty, kteří aktuálně novou práci nehledají, ale které by zajímavá nabídka mohla zaujmout. Jak jim však předat tuto informaci a jak se trefit do černého? Soustružníka totiž nebude zajímat ředitelská pozice a naopak. Máme roky prověřené strategie, díky kterým zacílíme na vhodného kandidáta, ať už surfuje na mobilu v metru v Praze, ve Vídni nebo v Sydney, na počítači v kanceláři nebo doma.  Vy definujete pracovní pozici, my sestavíme profil kandidáta. Je zbytečné oslovit tisíce, desetitisíce lidí, kterých se daná pracovní pozice vůbec netýká. Díky popisu vhodného kandidáta, specifikace, jaké klíčové vlastnosti má mít, jakou praxi a jaké zkušenosti má mít, sestavíme osobnostní profil. Poté zacílíme jen na osoby splňující Vámi zvolené požadavky. Tento proces nazýváme HR mining a funguje u nás i v zahraničí.  Pracujeme na světově uznávané platformě Linkedin. V týmu máme specialisty s certifikáty Linkedin Ads Certified Professional.  Sežeňte nám projekťáka v Turecku, znělo zadání. Nedávno jsme dostali úkol najít pro strojírenskou společnost v Turecku projektové manažery. Spustili jsme kampaň na sociální síti Linkedin. Získali jsme celkem 209 kontaktů na kandidáty, kteří splňovali firmou stanovené podmínky.  Profil kandidáta: projektový manažer v oboru military, aviation, aerospace nebo machinery. Oslovili jsme celkem 2393 lidí. 97% z nich pracovalo na pozici projektový manažer. Konkrétně 45% v oboru vesmírná výroba, 43% v oboru machinery, 13% v oboru aviation a aerospace. Ze 44% se jednalo o začínající manažery. Z 33% jsme oslovili zkušené manažery s letitou praxí. Z 5% pak ředitele a ze 2% dokonce majitelé firem. O pracovní pozici se nejvíce zajímali zaměstnanci velkých firem (5001 – 10 000 zaměstnanců) a naopak těch menších (51 – 200 zaměstnanců). 50% oslovených pocházelo z Ankary, hlavního města Turecka.  Jednoduše jsme tedy zacílili jen na ty, kteří odpovídali popisu. Ti, které nabídka zaujala, vyplnili krátký formulář s kontaktními údaji. Ty jsme předali firmě, která následně se zájemci pokračovala ve výběrovém řízení. Takzvaná WIN, WIN, WIN situace. To vše jsme byli schopni zrealizovat průměrně za 2,08 USD za osobu.  Chcete pomoci najít vhodného kandidáta na pracovní pozici ve Vaší firmě? Ozvěte se nám a společně to vymyslíme.  [ninja_forms id=3]
Posted by jiri.kratochvil
Linkedin

Generace Z – nejrychleji rostoucí skupina uživatelů na Linkedin

Na sociální síti Linkedin má profil celkem 78 milionů uživatelů Generace Z (zkráceně Gen Zers), tedy současní mladí lidé narození od půlky 90. let do roku 2012. Jelikož je k založení profilu nutno dovršit věku 16 let, počítejme se skupinou lidí narozených do roku 2006. Globální zapojení těchto uživatelů na síti Linkedin je mnohem vyšší než kdy dříve. Konkrétně 2,7x vyšší než na začátku roku 2020. Měřeno pomocí lajků, kliknutí, komentářů a sdílení.   Předpokládá se, že do roku 2025 bude generace Z tvořit 27 % pracovní síly. Tato generace vykazuje zajímavá čísla také v oblasti spotřebitelské: v současnosti představuje přímé výdaje ve výši 143 miliard dolarů. Proč si Generace Z oblíbila Linkedin? Především se cítí bezpečně, platformě Linkedin důvěřuje, považuje ji za velmi seriózní.  Výhody spatřuje také v obsahu souvisejícím s podnikáním. Gen Zers jsou velmi ambiciózní. Zajímají se o seberozvoj, o kariérní růst, o finanční nezávislost. Nynější svět nabízí mnohem více možností, než kdy dříve, a toho chtějí využít.  Linkedin pro ně představuje také jakési portfolio perspektivních kontaktů. 80% Gen Zers vyhledává profily společností. Tři čtvrtiny oslovených uživatelů potvrdilo, že firmy sdílejí zajímavý obsah. Právě díky kvalitnímu obsahu dávají Gen Zers přednost právě Linkedin před ostatními kanály.  Gen Zers na Linkedin mají silné podnikatelské myšlení  Ve srovnání s vrstevníky na jiných platformách mají Gen Zers na Linkedin silnější podnikatelské myšlení a vydělávají více. Jsou technicky zdatní a orientovaní na výzkum. Zajímají se o témata jako finance, investice a podnikání. Aktivně vyhledávají nové příležitosti, a proto má význam prezentovat vlastní firmu či organizaci právě zde.  Linkedin: platforma s profesní tváří!  Přibližně 10 let zpátky. Kdo neměl Facebook, jako by nebyl. Rok 2022, kdo nemá Linkedin, profesně de facto neexistuje. Mladá generace využívá Linkedin jako své osobní portfolio. Sdílí zde své hodnoty, úspěchy, vzdělání či kvalifikaci. Ti ambicióznější se prezentují také v anglickém jazyce, aby získali na lukrativitě u nadnárodních koncernů působících u nás nebo v zahraničí. Svět je nyní otevřen příležitostem mnohem více než kdy předtím. Generace Z se narodila v době bez jakéhokoliv omezení cestování, bez omezení studovat. Práce či studium v zahraničí je tak pro ni zcela přirozená. A Linkedin jim to umožňuje.  Gen Zers na Linkedin v Česku V současné době využívá Linkedin 260 000 uživatelů ve věku 18 – 24 let. 76 000 z nich je zaměstnáno ve firmách. Ti zbývající uživatelé? Buď ještě studují a brzy budou hledat nebo již hledají pracovní příležitost, a nebo pracují na volné noze jako freelanceři.  Je na toto Vaše HR strategie připravena? Zdroj: https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/trends-tips/how-does-gen-z-use-linkedin-and-what-types-of-content-resonate
Posted by jiri.kratochvil
případové studie

(případovka): ITTEC uvádí na trh stroj VENTRAC, DIGITAAL vede komunikaci

Už je to nějaký ten pátek, kdy nás oslovila společnost ITTEC s žádostí o pomoc při uvedení hodně speciálního produktu na český trh. ITTEC je výhradním distributorem americké společnosti VENTRAC pro český a slovenský trh. VENTRAC je univerzální nosič a multifunkční stroj pro municipality i soukromé subjekty. Jaký je po více než půlroční spolupráci výsledek? O tom se dočtete v této případovce. “Společnost v letošním roce nově vstoupila do prodeje komunální techniky a to s jedinečným produktem s univerzálním nosičem VENTRAC, pro který má ITTEC výhradní zastoupení pro ČR a SR”, představil firmu ITTEC Radek Suk.  Všestranný VENTRAC Zadání bylo jasné – dostat VENTRAC mezi široké spektrum potenciálních zájemců, kteří by mohli výhody univerzálnosti VENTRACu plně využít. Univerzální nosič VENTRAC najde své místo v garážích technických služeb měst, u vodohospodářů nebo u správců golfových hřišť. V čem je VENTRAC tak unikátní? Mnoho nástaveb, které nahradí až 30 různých strojů, jízdní vlastnosti či extrémní svahová dostupnost až 30 stupňů.  “Hledali jsme možnosti, jak oslovovat zákazníky s co nejširším záběrem a zároveň i s co největším efektem”, říká Radek Suk. Sociální sítě a online marketing vyhodnotila společnost ITTEC jako vhodný způsob, jak VENTRAC této cílové skupině představit. Rozhodla se oslovit právě nás v DIGITAALu a využít naše dlouholeté zkušenosti jednak s komunikací pro technické obory, jednak z online marketingu jako takového. Začátky nebyly jednoduché. Původně jsme kampaň rozjeli na Linkedin, což se nám z pohledu sociodemografie jevilo jako nejlogičtější nápad. Na základě tvrdých dat jsme po měsíci zjistili, že zrovna zde není Linkedin to pravé ořechové. Kampaň jsme tedy přesunuli na Facebook a právě zde přišel zlom. “Vydali jsme se cestou online marketingu a komunikaci přes sociální sítě, kterou nám od samého začátku zajišťuje společnost DIGITAAL.CZ s.r.o.” komentuje rozhodnutí Radek Suk. Nárůst uživatelů a rozšíření na Slovensko Vždy je třeba predikci otestovat a když nenaplňuje naše cíle, změnit postup, platformu. Přesunutím kampaně z Linkedin na Facebook vzrostly počty uživatelů z kampaně na webu skoro pětinásobně. Za celou dobu spolupráce jsme na web přivedli přes 14.000 návštěv, z toho 60% zajišťují reklamní kampaně na Facebooku.  Z více než 338 stažených katalogů bylo 230 z Facebook kampaní. V půlce září jsme spustili Facebook kampaně s cílením na Slovensko. Už v tuhle chvíli jde považovat kampaň na Slovensku za úspěšnou: počty návštěv a interakcí na webových stránkách rostou a roste i číslo stažených katalogů. Nedá se očekávat, že VENTRAC budou zákazníci objednávat online, proto nemáme relevantní data z Google Analytics o počtu objednávek. Obchodní oddělení však hlásí vyprodáno a to i z pohledu roku 2022.   Na celou kampaň aplikujeme framework See-Think-Do-Care, kdy v první fázi oslovujeme široké publikum potenciálních zájemců podle různých kritérií. V dalších fázích už oslovujeme ale pouze uživatele, o kterých víme, že stroj zaujal a vytvářejí s kampaněmi různé druhy interakcí. “Nyní zhruba po půl roce společného fungování můžeme konstatovat, že se nám tato spolupráce vyplatila a vynaložené investice do online marketingu se nám vrátily v podobě nově uzavřených obchodů“, hodnotí spolupráci Radek Suk z ITTECu. Profesionální a proaktivní, tak hodnotí klient přístup DIGITAALu Společně jsme hledali cesty a způsoby, jak cílovou skupinu oslovit. Technika je náročný obor, proto je důležité podat složité informace lidsky. To se nám daří. Ovládáme řeč daného oboru a čísla mluví za nás. Po půlroční spolupráci je spokojenost na obou stranách. Společnost ITTEC hodnotí přístup celého týmu DIGITAAL za velice profesionální. Přicházeli jsme s inovativními postupy a nabízeli jsme využití moderních trendů online marketingu. Díky spolupráci s DIGITAALem se ITTECu investice do online marketingu rychle vrátila v podobě nově uzavřených smluv. Komunikace vedená DIGITAALem pomohla dokonce VENTRAC vyprodat během krátké doby. Pro ITTEC pracujeme něco přes půl roku a všestranná spokojenost vede k pokračování spolupráce na další měsíce. 
Posted by jiri.kratochvil
Linkedin

Generace Z & Linkedin?

Generace Z, tedy současní mladí lidé narození od půlky 90. let do roku 2012, postupně migruje z Facebooku a Instagramu na LinkedIn. Nejvíce jej používají po svůj osobní branding, ke vzdělávání, k hledání zaměstnání i k nákupům. Podle článku magazínu The Drum tvoří příslušníci generace Z 78 milionů uživatelů, což znamená 10 % všech uživatelů Linkedinu a jejich počet v nejbližších letech ještě poroste. Jejich chování se oproti předchozím generacím liší a je třeba tomu přizpůsobit i chování společností, které tuto početnou skupinu uživatelů chtějí oslovit.  “Ekonomická síla generace Z rychle roste, přetváří ekonomiku a společenské normy.”  V roce 2025 bude generace Z tvořit 27 % pracovní síly. Dle datové analytičky LinkedIn marketingových řešení Lisy Sy se chování této generace na sítích liší, což může v budoucnu vést ke změnám v oceňování zaměstnanců, zaběhlých nákupních zvyků nebo přístupu k investicím.  “Gen Z’ers”, jak se generaci Z přezdívá, LinkedIn využívají jako své osobní portfolio – sdílí zde své hodnoty, úspěchy, vzdělání či kvalifikaci.  Vůbec si současný internet bez LinkedInu nedokáží představit. Stejně jako bylo nezbytné mít před 10-12 lety profil na Facebooku, je dnes nutností disponovat LinkedIn profilem.  Ambicióznější a zaměření na svůj osobní rozvoj Skoro tři čtvrtiny mladých uživatelů LinkedInu přiznává, že chtějí být úspěšní a finančně zabezpečení. U této generace je rozdílné myšlení i co se pracovního života týče.  77 % Gen Z’ers věří, že “budou muset pracovat tvrději než předešlé generace, aby měli uspokojivou a naplňující profesionální kariéru”. Demografická data dostupná do září 2021 ukazují, že počet Gen Z’ers, kteří meziročně změnili práci, se zvýšil o 80 %.  Také napovídají, že stále více Gen Z’ers jeví zájem o tzv. gig ekonomiku (zaměstnání na dobu určitou, zpravidla dočasně po dobu trvání určitého projektu). V roce 2020 tvořilo 50 % uživatelů LinkedIn tzv. freelanceři, tedy lidé pracující na volné noze. S tímto trendem vzrostl i zájem o LinkedIn profily zaměřující se na toto podnikání. A jaké jsou převážně zájmy Gen Z’ers na LinkedInu? V oblíbených a sledovaných stránkách často najdete profily zaměřené na investice, finance a také obchod. Využívají LinkedIn i pro svůj profesní rozvoj a hledají na něm možnosti seberealizace.  Prostor pro vzdělávání Více než pro zábavu využívají Gen Z’ers Linkedin pro práci a vzdělávání. Provádí na něm výzkumy, vyměňují si zkušenosti s jinými uživateli tím, že se propojují do skupin a v neposlední řadě absolvují různé kurzy pro zvýšení kvalifikace a profesní rozvoj. K nejoblíbenějším kurzům zde patří MS Excel, projektové řízení, software pro strukturování a vizualizaci dat, základy kódovacího jazyka a optimalizace pro vyhledávače. LinkedIn v souvislosti se svou pracovní náplní používá 36 % uživatelů, což je o 10 % víc než u jiných sociálních sítí.  Držet krok a nepolevit  LinkedIn se stále vyvíjí a přichází s novými nástroji a módy, kterým se přizpůsobuje potřebám Gen Z’ers. Nedávno byl do LinkedIn přidán třeba Creator Mode, který nabízí tvůrcům obsahu nástroje pro bezproblémové sdílení jejich nápadů a postřehů se sledujícími. Nově mohou do svého profilu přidat i zájmeno “oni”, což přispívá k genderové neutralitě. Implementovány byly rovněž i rozšířené možnosti tvorby a sdílení videí právě kvůli tomu, že Gen Z’ers možnost natočit video upřednostňují před textem.  Jak tedy oslovit Gen Zers na LinkedIn? Být autentický.  To radíme nejen my v DIGITAALu, ale také Dylan Gambardella, spoluzakladatel a ředitel konzultační společnosti Next Gen HQ. Dle něj je velice důležité, aby společnosti  “vlastnily svou značku, svou osobnost, své hodnoty, to, za čím si stojí”. Současná generace chce být více zapojena do dění, do marketingového procesu. Co dalšího se ví o Generaci Z podle magazínu Search Engine Journal? 54 % zvažuje změnit zaměstnání, pokud se najde lepší nabídka,71 % tráví na sociálních sítích denně více než hodinu,63 % navštíví LinkedIn minimálně jednou týdně,74 % tvrdí, že tráví svůj volný čas online, 66 % potvrzuje, že využívá k připojení více než jedno zařízení,75 % říká, že dá přednost chytrému telefonu před počítačem, či jiným zařízením. Tvrdá data hovoří jasně – Gen Z’ers jsou generací moderních technologií, nebojí se na sobě tvrdě pracovat a ocení veškeré možnosti, které jim LinkedIn nabídne. Do roku 2030 se zvýší jejich příjmy a tím i jejich kolektivní kupní síla. Již teď je jisté, že se stanou největším spotřebitelským segmentem, který změní nejen ekonomiku, ale i politické a sociální systémy.
Posted by jiri.kratochvil
HR mining případové studie

Případovka: Nábor B2G obchodníků na sociálních sítích díky HR miningu

Kromě digitální komunikace se zabýváme i HR marketingem. Našimi klienty jsou převážně strojírenské a výrobní podniky. Dneska se podíváme detailněji na jednu z právě ukončených náborových kampaní na sociálních sítích. Službu HR mining využila strojírensko-technologická společnost, která chtěla oslovit B2G obchodníka. Proč? Protože najít sofitistkovaného obchodníka, který má zkušenosti s obchodem mezi soukromým sektorem a veřejnou správou (B2G = business to government), není jednoduché. A už vůbec ho nenajdete na pracovních portálech. Umění zacílit Vymysleli jsme speciální techniky pro cílení reklamních kampaní, které nadefinujeme tak, aby zprostředkovaly kontakt na zájemce. Proč na sociálních sítích? Lidé jsou na nich denně. Proto jsou sociální sítě ideální právě pro HR mining. Vidíme na nich, co lidi zajímá, jaké navštěvují stránky, které magazíny nebo média čtou, jakých zájmových skupin jsou členy apod. Díky tomu máme možnost zacílit na relevantní kandidáty. Zajímavá náborová kampaň může probudit zájem o novou práci i u člověka, který je nakloněn změně, ale cíleně novou práci nehledá.  Facebook pro výrobu, LinkedIn pro vyšší pozice Na každé síti najdeme jiné publikum a jiné chování uživatelů. Facebook nebo Instagram je vhodný spíše pro nábor lidí do výroby. Obě platformy lidé využívají pro zábavu a sdílení soukromých aktivit. Naopak profil na LinkedIn mají vesměs lidé, kteří se chtějí realizovat. Dávají si záležet na kvalitě informací, které na svém profilu sdílejí. V profilu se dozvíte o jejich kvalitách, kvalifikaci, vzdělání či preferencích, co se týče zájmů a koníčků. Skvělá platforma pro vyšší pozice a řídící pracovníky.  B2G obchodník nesurfuje po inzerci práce Čím dál víc společností se na nás obrací s poptávkou po náborových kampaních. Významným klientem je i strojírensko-technologická společnost, která potřebovala oslovit a zaujmout obchodníky mající zkušenosti se zakázkami pro veřejnou správu. Proč je náročné sehnat kontakt na B2G obchodníka? Obecně se nejedná o lidi, kteří by měli svou vlastní kancelář, ve které jsou běžně dostupní. Většinu času tito obchodníci tráví na letištích nebo hotelech po celém světě. Zabývají se zahraničním obchodem mezi tuzemskými společnostmi a vládami jiných zemí. Jsou to profesionálové, kteří nesurfují po inzertních portálech práce. Ovládají světové jazyky, jsou ambiciózní, zkušení a ve světě se neztratí.  Žádné prokliky, ale reálné kontakty Během svého volného času (třeba když čekají na let) však zavítají na LinkedIn. LinkedIn je po nábor těchto pozic adekvátním nástrojem. Díky HR miningu na LinkedInu se povedlo tyto “nedostižné” obchodníky propojit se zadavatelem. Výsledkem kampaně bylo celkem 79 reálných kontaktů. Ne prokliků na kariérní stránky, ale reálných osob, které projevily zájem a splňovaly podmínky zadavatele. Investice v tomto případě byla 517,65 dolarů. Jeden kontakt tak vyšel na 6,55 dolarů. Informaci o počtu obsazených pozic v tuto dobu nemáme, především z důvodu dlouhého vyjednávacího procesu. Potřebujete efektivně navázat kontakty s novými partnery nebo sháníte členy do týmu? Ozvěte se nám a společně to vymyslíme. 
Posted by jiri.kratochvil
z DIGITAALu

DIGITAAL nově komunikuje na Linkedin za společnost FAVEA

Výrobce potravinových doplňků na míru, kopřivnická farmaceutická společnost FAVEA a.s., navázala spolupráci s ostravskou komunikační agenturou DIGITAAL. Cílem spolupráce je employer branding, posílení značky dobrého zaměstnavatele i ukazování kvality jejich produktů. Komunikaci zaštiťuje komunikační agentura DIGITAAL od listopadu 2021. „Zadání klienta bylo jasné – zvýšit povědomí o firmě směrem ven, ale i posilovat vnitřní firemní kulturu. Ukazujeme, jak to ve společnosti chodí, čeho si zaměstnanci nejvíce cení a s jakými technologiemi pracují. Necháváme tak uživatele nahlédnout do zákulisí firmy“, nastiňuje průběh projektu Eva Urbančíková z DIGITAALu, copywriterka a vedoucí projektu spolupráce s FAVEA. Celá komunikace probíhá na profesní sociální síti LinkedIn. Cílem je co nejvíce přiblížit společnost FAVEA jednak veřejnosti (laické i odborné), jednak novým obchodním partnerům a lidem, kteří by se rádi realizovali ve farmaceutickém průmyslu. Obsah komunikace na síti zahrnuje autentické záběry z prostředí firmy, textové a grafické zpracování příspěvků a komunikaci s fanoušky. „Skrze Linkedin nyní máme možnost ukázat jedinečnost firmy, jejich technologií a lidského umu. Zpovídáme zapálené zaměstnance ve výrobě, poskytujeme lidem pohled na vývoj nového doplňku stravy. Konečně vytahujeme na povrch to, jaká srdcovka tahle firma je. V Kopřivnici, centru strojírenských firem, před více než 25 lety vyrostla rodinná farmaceutická firma, která je dnes už globálním hráčem vyvážejícím do celého světa“, doplňuje Eva Urbančíková. Kdo je DIGITAAL? Komunikační agentura zabývající se komunikací pro firmy z oblastí technologií, podnikání, logistiky, HR, strojírenství. Zprostředkovává digitální komunikaci na sociálních sítích a jiných on-line kanálech s přesahem do HR kampaní. Je také spolupořadatelem konference pro personalisty HRko – HR párty & Festival HR řešení, která se koná v říjnu v Ostravě.  Kdo je FAVEA? FAVEA je česká farmaceutická společnost s více než 25letou tradicí sídlící ve strojírenském městě Kopřivnici, s druhým provozem v místní části Lubina.  Favea zaměstnává 100 zaměstnanců a řadí se mezi středně velké podniky. Zabývá se produkcí doplňků stravy pro jejich prodejce, zaměřuje se mj. na CBD a probiotika v různých formách dle požadavků zákazníků. Ve FAVEA probíhá celý proces od výzkumu přes primární a sekundární balení až po dodání konečnému odběrateli. Kromě České republiky dodává zboží i do jiných evropských států. Co se týče exportu mimo Evropu, na seznamu zemí najdeme třeba Spojené státy americké, Saudskou Arábii nebo dalekou Austrálii. 
Posted by jiri.kratochvil