Rubrika: podcasty Jak to jde?

podcasty Jak to jde?

ROSTEME SPOLEČNĚ klíčovým mottem společnosti FAVEA. Podcast Jak to jde? s generální ředitelkou Martinou Pavlovou

Společnost FAVEA je smluvním výrobcem doplňků stravy. Vyrábí inovativní bezpečné produkty zvyšující kvalitu života. Svou historii začala psát již před 28 lety a dnes zaměstnává téměř 100 zaměstnanců. Vyváženost soukromého a pracovního života je nedílnou součástí firmy. Silné vazby s obchodními partnery i se zaměstnanci Obzvláště v dnešní době, kdy stačí jen nuance a dochází k třecím plochám mezi obchodními partnery. Tak, když ty vazby jsou silné, tak se mnohem lépe překonávají i ty překážky, které mají všechny strany, říká Martina Pavlová, generální ředitelka společnosti FAVEA. Přestože ve společnosti FAVEA pracuje na 100 zaměstnanců, z pohledu firemní kultury se jedná o rodinnou firmu. Během několika návštěv a debat s jednotlivými lidmi na různých pozicích jsme vždy cítili všestrannou spokojenost s prací ve FAVEA. Zaměstnanci nejčastěji zmiňovali, že je práce ve FAVEA opravdu baví a pochvalovali si kolektiv kolegů i vedení. V tomto směru FAVEA vybudovala pevné základy, na kterých nadále staví. Ve stejném duchu buduje firma také vztahy s obchodními partnery. To vše definuje motto společnosti ROSTEME SPOLEČNĚ. Jak FAVEA zvládá dopady pandemie nebo zdražovaní energií? Řada firem posledních několik let, stejně tak naše firma FAVEA, byla nastavena s cílem růstu, navyšování tržeb, zvyšování případně zisků. A i nám poslední dva roky, včetně toho stávajícího, ty tržby klesají. Klesají z těch důvodů, které si myslím, že všichni moc dobře známe. Důležité je, že co se týká z pohledu ziskovosti, tak s tím bojujeme velmi statečně, říká Martina Pavlová, generální ředitelka společnosti FAVEA. Podcast s paní Pavlovou jsme nahrávali během procházky v nádherném prostředí Hukvald a debatovali o firemní kultuře, o dopadech pandemie nebo válečného konfliktu na podnikání, o příležitostech a jistotách v podnikání, o vizích do budoucna nebo o sociálních sítích a spolupráci s DIGITAALem.  Celý podcast si můžete poslechnout zde:
Posted by Jiří Hanulík
podcasty Jak to jde?

O logistice v Česku a na Slovensku s Jaroslavem Bazalou z Logistické akademie

Jaroslava Bazalu lze považovat za evangelizátora logistiky v Česku a na Slovensku. Stál u zrodu Komory logistických auditorů, je prezidentem Logistické akademie a založil významnou (ne)konferenci Logistics Ride. V následujících 40 minutách se budeme bavit o logistice, o vzdělání na toto téma, o pomáhání firmám odhalovat a napravovat úzká místa logistiky, o profesní síti Linkedin. Situace v oblasti logistiky před několika lety „Potřeba osvěty byla silná. Ostatně vy firma DIGITAAL jste nám hodně pomohli v té osvětě, pokud jde vůbec o uvědomění si, co všechno patří do logistiky, že to nejsou jenom kamiony a sklady, ale že to je také plánování výroby, nákup, předpověď poptávky,“ popisuje Jaroslav Bazala dobu, kdy bylo zapotřebí uvažovat o logistice v její opravdové velikosti. Jak vznikla Logistická akademie? Po revoluci zakládali Holanďané firmu v Ostravě se zaměřením na logistiku a kvalitu. Jak je známo, Holanďané jsou experti v oblasti logistiky. Právě s nimi se pan Bazala potkal. Později strávil nějakou dobu v Holandsku a učil se od těch nejlepších. Po návratu realizoval logistické projekty s dalšími kolegy a začala se zvyšovat poptávka po vzdělávání. Nejprve pan Bazala s kolegy jezdívali školit do firem, ale brzy se zrodila myšlenka založit Logistickou akademii. Co nového se připravuje pro logistiky? V rámci Logistické akademie vzniká poradna pro logistiky. Podobně jako existují právní, finanční či lékařské poradny, bude k dispozici také poradna pro lidi zabývající se logistikou. Více v podcastu Jak to jde? s Jaroslavem Bazalou.
Posted by Jiří Hanulík
podcasty Jak to jde?

O digitalizaci v českých firmách s Martinem Juříkem z APUtime

Ostravská společnost APUtime, ve které Martin zastává funkci provozního ředitele, vyvíjí Virtuálního projektového asistenta fungujícího na bázi umělé inteligence. Ten už dnes pomáhá řídit týmy prakticky po celém světě. Martin denně jedná s novými klienty a v následujícím podcastu nám poreferoval, jak v českých firmách pohlížejí na digitalizaci. Zda se pojem umělá inteligence už na tuzemském trhu adaptoval, nebo zda je to stále ještě cizí pojem. Prozradí nám, co majitele českých firem trápí a v čem a jak je APUtime schopen jim pomoci. Proč se digitalizace neděje nebo děje velmi pomalu? Ono to vždycky nějak šlo, tak proč bychom to měnili? Martin prozrazuje, že toto je nejčastější důvod, proč většina firem ještě odmítá digitalizaci. Většinou pak požádají o pomoc až ve chvíli, kdy už nemají jinou možnost. Přechod ze zajetých kolejí není jednoduchý a často dost bolí. V porovnání s tím, co digitalizace nabízí, to stojí za to. V českém prostředí se snažíme moc neprezentovat umělou inteligenci, protože si každý představí sci-fi filmy typu Matrix. Představí si taky, že nás stroje ovládají. Během naší procházky Martin vysvětluje přínosy umělé inteligence a zdůrazňuje, že umělá inteligence nemá člověka nahradit. Má mu pomoci dané činnosti zjednodušit a vyřešit za něj to, co není schopen zvládnout. Doplňuje také příklady využití umělé inteligence v každodenním životě. Aniž bychom si to uvědomovali, je všude kolem nás. Jen ji nevidíme a vlastně ani nevíme, že to či ono funguje na bázi umělé inteligence, takže je to pro nás stále něco cizího. Jak dokázali v jedné firmě zkrátit zpoždění na zakázkách z měsíců na dny? Jednoduše. Digitalizací firma získala systém v každém segmentu jejich práce, snížila se chybovost, zvýšila efektivita. Díky tomu firma narostla v objemu zakázek o 30 %. To jsou opravdu revoluční výsledky, co myslíte? Pokud vás zajímá, jak to celé funguje. Pokud ještě nedigitalizujete, ale už s tou myšlenkou koketujete, je další díl podcastu Jak to jde? ušitý na míru přesně pro vás. Takže hurá do toho. Příjemný poslech přejeme.
Posted by Jiří Hanulík
podcasty Jak to jde?

O firemní kultuře v IT firmě s Michalisem Katapodisem z 3IT

Michalis více než 10 let šéfuje ostravské společnosti, jejíž doménou je tvorba vysoce individuálních B2B a B2C e-shopů.  Následující půlhodina bude o hodnotách, o firemní kultuře nebo také o integraci nových kolegů.  Dodáváme hodnoty  Ne služby, ne produkty, ale v první řadě hodnoty. V 3IT je primární budovat dobré vztahy se zákazníkem. Každou spolupráci staví na pevných základech. Než vůbec začnou pracovat na konkrétním zadání, nejprve proniknou do zákulisí firmy, aby ji co nejlépe pochopili.  Dodáváme hodnoty je mottem, kterým se řídí, které v praxi uplatňují.  Jak pracují s firemní kulturou?  Aby byl člověk v zaměstnání spokojen, musí být kvalitně finančně ohodnocen. Velkou roli sehrává také kolektivní klima a zda pracuje na něčem smysluplném.  S těmito pilíři v 3IT pracují.  Umí máknout, ale také si vyhodit z kopýtka. Dvakrát ročně pořádají větší teambuildingy. Každý měsíc pak menší setkání. Interní příručka přežití nebo Playbook Oba dva nástroje slouží pro lepší integraci nových parťáků v týmu. Umožňují totiž vhled do zákulisí firmy: kdo je kdo, co má rád nebo také historie firmy včetně úspěšných i neúspěšných milníků.  Po přečtení je tak snazší hned od začátku sounáležet s firmou.
Posted by Jiří Hanulík
podcasty Jak to jde?

Jak to jde? tentokrát s Martinem Kučerou ze společnosti JuiceUP na téma engagementu (angažovanosti) zaměstnanců

V následující pětačtyřiceti minutovce nám Martin přiblíží, jak zvyšují angažovanost zaměstnanců, jaký je v českém prostředí poměr mezi těmi aktivními a těmi, kteří se v uvozovkách jen vezou a těmi, kteří jsou dokonce záporní až stagnující. V zajímavém povídání také přejdeme přes žhavé uhlí (tedy jen v teoretické rovině), kterým završíme široký záběr JuiceUPu. Přetížení zaměstnanců nejčastějším kamenem úrazu  S touto slabinou se představitelé JuiceUPu nejčastěji setkávají ve výrobních firmách. Jako přes kopírák se jedná o zaměstnance, kteří jsou ve firmě i více než 30 let a jelikož mají opravdu bohaté zkušenosti, povýšili na pozici předáka nebo mistra. K práci, kterou dokonale ovládají, tak najednou mají řídit tým lidí. S novou pozicí stoupá zahlcenost administrativou a zaniká prostor věnovat se podřízeným.  Míra angažovanosti zaměstnanců: rozdělení do tří skupin Ve firmách bývají zpravidla lidé opravdu zapálení, kteří by(s nadsázkou myšleno) pro ni položili život. Poté ti, kteří se jen vezou a berou práci jako povinnost, něco, co musí a bohužel i ti, kteří jsou (nyní možná i bez nadsázky) doslova škůdci, tedy ti, kteří mají se vším problém.  Zvyšovat poměr zapálených a snižovat poměr “škůdců”, to je jeden z hlavních cílů JuiceUPu.  Jak do toho všeho zapadá firewalking, česky přechod přes žhavé uhlí? Kdo již absolvoval, dá za pravdu, že nelze přesně specifikovat, co tato metoda konkrétnímu člověku přinese. Jisté je, že určitou transformaci, objevení něčeho nového ve svém nitru, nalezení nové síly.  Martin jakožto lektor firewalkingu prozradí více.  Uvařte si kávu nebo čaj a užijte nový díl podcastu Jak to jde? 
Posted by Jiří Hanulík
podcasty Jak to jde?

Kateřina Močáryová ze společnosti Vítkovice Steel o HR marketingu ve výrobní firmě. V podcastu Jak to jde?

S otázkou Jak to jde? jsme zavítali do moderních prostor stabilní společnosti s více než 190 letou tradicí. Ocelové základy Evropy od roku 1828. Motto, které hovoří za vše. Zatímco první rána kladivem se v ostravské fabrice ozvala poprvé již v první polovině 19. století, historie HR marketingu se v ní začala psát teprve před několika lety. Co funguje? Na co kladou největší důraz? Ambasadorství / autenticita Propracované, “navoňané” náborové kampaně. Ne že by jim už odzvonilo. Jistě jsou líbivé a fungují. Více než kdy dříve je však nutno klást důraz právě na ambasadorství a autenticitu. Všichni víme, že to, co vidíme v reklamě, je ideální prostředí viděné přes růžové brýle. Lidé, kteří si dnes vybírají zaměstnání, chtějí znát opravdovou realitu. Chtějí vidět, v jakém prostředí, v jakem kolektivu budou pracovat. Chtějí se cítit příjemně.  Proto si marketingový tým Vítkovice Steel zakládá na těchto faktorech. Prezentují činnost či úspěchy zaměstnanců, reálných lidí (ne modelů převlečených za jeřábníka apod.).  Offline versus online kampaně Papírová reklama, zviditelnění v prostředcích MHD, distribuce letáků do poštovních schránek. To tady stále i v dnešní internetové době existuje. Vítkovice Steel tento informační kanál stále využívá, avšak v mnohonásobně menším poměru. Být online je rychlé, je trendy. Zapojení managementu do ambasadorství Vědět, že tam někde nahoře v kanceláři úřaduje konkrétní osoba, která má emoce, zájmy, názory. Možnost ztotožnit se s ním. To je cesta, jak vytvořit kvalitnější sociální klima ve firmě. Management společnosti Vítkovice Steel klade důraz i na prezentaci sebe sama a to je krok, který má smysl. Co myslíte? Poslouchejte na Spotify & Apple & Google Podcasts
Posted by jiri.kratochvil
podcasty Jak to jde?

Táňa Strojná z Manpower group v podcastu Jak to jde?

Podcast Jak to jde? není nudný rozhovor ve studiu, ale zajímavé povídání za pochodu s ještě zajímavější osobností businessu. Potkáme se vždy v místě, které je pro hosta přirozené – na ulici, v kanceláři, v továrně.  Táňa Strojná, RPO ze společnosti ManPower Group, zavítala do kanceláře DIGITAALu. O čem bude podcast? Rozebereme výhody najímání externích HRistů, povíme si o vývoji trendů v HR, přičemž srovnáme Česko se světem a v neposlední řadě nám Táňa prozradí, jak komunikace mezi HR a managementem funguje.  Zájem o HR kampaně rapidně roste Proč nás HR baví? Jednak se HR na sociálních sítích v poslední době rozmohlo a poptávka po kampaních na nábor zaměstnanců rapidně roste, jednak pořádáme HRko – HR párty & Festival HR řešení. Letos jsme uskutečnili již 4. ročník této netradiční konference, kterou navštívilo necelých 400 lidí. Posluchači si vyslechli celkem 11 spíkrů, kteří představili 7 případových studií, ve kterých prezentovali konkrétní řešení. Z HRka máme na našem webu celý report, stačí kliknout sem.  RPO a HR business partner – pojmy moderních HR pozic Co je RPO? Slyšíte to poprvé? HR oddělení bývá součásti organizačního schématu většiny firem. RPO je však externí člověk, agentura, která jedná jménem vaší firmy, avšak pracuje pro vás na omezenou dobu. V čem jsou výhody této spolupráce? V čem se dá ušetřit, když budete některé služby outsourcovat? “Ty si najmeš mě, platíš si toho nejlepšího, kterého bys těžce na trhu hledal, těžce ho přeplácel a zároveň bys ho musel brutálně motivovat, aby to pro tebe dělal. A ty si najdeš firmu, která to pro tebe udělá“, popisuje výhody outsourcingu Táňa Strojná.  Moderní člověk si už nevybírá zaměstnání kvůli penězům a klade větší důraz na image firmy, benefity, které nabídne a co člověk zaměstnáním v konkrétní firmě získá  Během rozhovoru jsme narazili na témata, která se vznášejí nad podniky a firmami posledních asi 8 let (v roce 2013 se začalo hovořit o průmyslu 4.0) – digitalizace a moderní technologie. Bavili jsme se i o míře nezaměstnanosti v Česku. Situace na trhu práce se kvůli mnoha vlivům mění a je třeba, aby se chování managementu a HRistů na změny adaptovalo. Táňa  srovnala jejich pohledy na potřeby trhu práce dnes a před 15 lety. Jak moc se situace změnila? Hodně. Moderní člověk si nevybírá zaměstnání kvůli penězům a klade větší důraz na image firmy, benefity, které nabídne a co člověk v zaměstnání v konkrétní firmě získá. Ve firmách v USA je běžné “opečovávat” své zaměstnance, nabízet jim wellness pobyty a vitamínové balíčky. Tento trend už se dostává i k nám.  “HR vize by se měly umět spočítat, aby to business pojal, a to je podle mě kámen úrazu”, doplňuje Táňa Strojná. Není mnoho firem, kde by HR bylo součástí boardu. Nemá pravomoci rozhodovat a bere se jako výkonná či podpůrná složka businessu. Stojí před dveřmi a čeká, na čem se management shodne, co naplánuje. Personalisty v drtivé většině dělají ženy. Ty mají často problém navázat na komunikační vlny managementu nebo výroby, protože tato oddělení jsou naopak mužskou doménou. Muži jsou direktivní a více než slovíčka chtějí vidět fakta, čísla a data.  Nevyužitý potenciál asijských studentů “Všichni ti asijští studenti se vrátit chtějí. A je to i žádoucí v těch jejich státech, že se mají naučit a vrátit se… Je to podle mě nevyužitý potenciál, firmy se na to nezaměřují.“ Zahraniční pracovníci nejsou jen agenturní dělníci v továrnách nebo pokojské na hotelech. Táňa Strojná vnímá studenty perspektivních oborů na našich univerzitách jako nevyužitý potenciál pro tuzemské podniky. Studenti se po státnicích a promocích často odstěhují zpátky do vlasti a to je dle Táni Strojné negativum.  Zajímá vás téma vývoje zaměstnanosti a vliv moderních technologií? Poslechněte si nový díl podcastu Jak to jde? s Táňou Strojnou. Tenhle díl i všechny předešlé najdete na www.digitaal.cz nebo přímo na Spotify, Apple Music či Google Podcasts pod názvem „Jak to jde?“.  Pod čarou: Marketing a HR jdou dnes často ruku v ruce. Firmy využívají marketing často ani ne tak k prodeji produktů, ale k prodeji sebe sama. Sebe sama nových uchazečům, kteří hledají hlubší poslání firmy, se kterou spojí svou budoucnost. A právě HR marketing je něco, co v DIGITAALu děláme velmi často. Komunikací na Linkedin počínaje, přes náborové kampaně a konče interní komunikací. Kdyby vás to zajímalo, můžeme se o tom pobavit.
Posted by jiri.kratochvil
podcasty Jak to jde?

(podcast) Jak to jde? s Petrem Jalůvkou z DYNAMIC FUTURE

Před začátkem rozhovoru jsme stáli před domem, který svými architektonickými prvky nezapře, že má už nějaké to století za sebou. “Stojí tady od roku 1836. Bylo nám líto jej bourat, tak jsme jej zrekonstruovali,” doplnil Petr Jalůvka informaci o historii rodinného obydlí. Dal tím podprahově najevo, že stavět na starých dobrých základech nové věci považuje za smysluplné.  Během rozhovoru, který vznikal za chůze poblíž domu z 19. století jsme se ale bavili o oboru, který více než k letům minulým vzhlíží k budoucnosti. Když padla otázka na krátký popis termínu Digitální dvojče, dozvěděli jsme se, že právě díky digitální simulaci ještě neexistujících staveb či procesů můžeme odhalit potenciální budoucí nedostatky a vyhnout se tak komplikacím při výrobě nebo iracionálním investicím. Petr Jalůvka během chůze povídal zaníceně o výsledcích práce jeho firmy DYNAMIC FUTURE, která v oblasti logistiky, forecastingu a řízení a optimalizaci podnikových procesů působí přes dvacet let. Vzpomínal na okolnosti, které určily směr jeho podnikání a taky na to, za jakých podmínek vznikaly první projekty. Petr Jalůvka v rozhovoru také krátce zapolemizoval o smysluplnosti virtuální reality, která není dále využívána a mimo jiné také zmínil zlomovou zakázku, na níž si nejvíce uvědomil osobní zodpovědnost za budoucnost klientů.  Hovořil o jimi vyvinuté aplikaci PREWIT (PREdiction WIzard Tool), nástroji, který na základě statistické analýzy spotřeby v minulosti dokáže předpovědět budoucí poptávku nebo o Wittnesu britské společnosti Lanner, který dokáže na digitální kopii reality simulovat stavby či výrobní procesy.  Do téměř třičtvrtěhodinového povídání o businessu s digitálními produkty několikrát vstoupily Petrovi malé děti s nečekanými sděleními a sympaticky obohatily rozhovor o informaci, že úspěšný podnikatel může být také úspěšným otcem.  Na konci rozhovoru plného vzpomínek, zpráv o současném stavu podnikání, ale i plánů do budoucna, jsme od Petra získaly několik dobrých tipů na výlety v okolí jeho bydliště. Pozval nás například na Velký Javorník, Národní sad Štramberk či Kopřivnickou rozhlednu. Chcete-li povídání za chůze absolvovat zpětně s námi, poslechněte si podcast “Jak to jde” s Petrem Jalůvkou. Nejen tento podcast, ale všechny předchozí ze série “Jak to jde” najdete na Spotify, Google Podcasty nebo na Apple Podcasts.
Posted by jiri.kratochvil
podcasty Jak to jde?

Jak to jde? s Adamem Liškou z WITKOWITZ ENVI

V mnohých z nás přetrvává představa, plynoucí často z vlastních zkušeností, že generální ředitel velké společnosti je personou, které se všichni bojí a která nahání respekt už jen díky své vysoké funkci. Při rozhovoru s Adamem Liškou, generálním ředitelem společnosti WITKOVITZ ENVI, vás něco takového ani na milisekundu nenapadne. Setkání s člověkem, který řídí tak velkou firmu, a přitom v každé souvislosti zmiňuje slovo “pokora”, je setkáním, na které se nedá jen tak zapomenout. Sešli jsme se ve výrobní hale a kolem nás tu a tam něco zarachotilo. Atmosféra prostoru, v němž vznikají produkty WITKOWITZ ENVI, skvěle doplňovala obsah slov mladého generálního ředitele. Neskrývaně se v nich odrážela láska ke strojírenskému oboru a k českému průmyslu.  Poslechněte si v našem podcastu, co si Adam Liška myslí o vzdělání, o tom, jak je důležité vracet se ke kořenům českého strojírenství a o strategických nástrojích, které on sám, jako manažer, upřednostňuje.  V otevřeném a upřímném rozhovoru se také můžete dozvědět, jak podstatná je pro něj komunikace v týmu nebo jaké jsou plány WITKOWITZ ENVI do budoucna. Nejen o práci jsme se ale s Adamem Liškou bavili. Přišla řeč také na osobní priority a na to, co nejvíce jej, jako člověka v minulosti ovlivnilo. Uprostřed vysoké a rozlehlé výrobní haly jsme se bavili o vzorech, inspiracích a lidských potřebách.  Přesto, že náš dialog trval pouhých čtyřicet pět minut, stačili jsme probrat spoustu věcí, které rezonují v každém z nás, ať už v profesní nebo v soukromé sféře. Došli jsme k závěru, že klíčem k úspěchu a vnitřnímu uspokojení jsou docela jednoduché univerzální principy, na něž bychom neměli nikdy zapomínat. Jaké tyto principy jsou, se můžete, mimo jiné, dozvědět v našem podcastu. „Jeden z výroků, který mě neustále inspiruje, je věta matky Terezy: Nedokážeš to, co dokážu já, nedokážu to, co dokážeš ty, ale spolu dokážeme velké věci’. A takto by podle mne měl dobrý manažer přemýšlet”, ukončuje rozhovor se skromným úsměvem mladý generální ředitel společnosti WITKOWITZ ENVI, Adam Liška.  Podcast Jak to jde? najdete mimo Spotify a Google Podcasty nově na Apple Podcasts.
Posted by jiri.kratochvil
podcasty Jak to jde? reportáže z DIGITAALu

Jak to jde? Nový DIGITAALní podcast

Přátelé a sympatizanti, dneska tady pro vás máme jednu moc fajn novinku. Spustili jsme náš vlastní podcast. Ten nese název Jak to jde? a právě v názvu se skrývá i jakási originalita našeho konceptu, tak čtěte dál. Nechtěli jsme se jen tak svézt na vlně podcastového šílenství, které po celém světě panuje, o vlastním podcastu jsme uvažovali už dlouhou dobu. Akorát teď dozrál čas. Máme kolem sebe moc fajn lidi. Klienty, obchodní partnery nebo kamarády z businessu. A každý má za sebou fascinující příběh, který není mnohdy příliš vidět. Řekli jsme se tedy, že právě o těchto příbězích budeme točit podcasty, jelikož často je z podnikání vidět jen ta pověstná špička ledovce. A proč Jak to jde? Nechtěli jsme točit jen další rozhovor ve studiu, ale chtěli jsme, aby to bylo autentické, lidské, mělo to duši. A proto jsme vymysleli natáčení podcastů za chůze. V pro hosta přirozením prostředí. Takže na ulici, v obchodě, v továrně. Navíc je to o podnikání a životním příběhu, takže… Za chůze se člověk bude více soustředit na obsah než na formu a zvuky na pozadí dodávají rozhovoru větší šmrnc nebo chcete-li česky drajv. A máme už dva díly venku. Tedy v éteru. Přesněji na Spotify a Google Podcasts. Na dalších platformách se již pracuje. Prvním hostem byl kamarád a podnikatel v oblasti vývoje webových aplikací, Lukáš Sudolský. S tím jsme se bavili o přerodu mindestu živnostník – podnikatel, ale také o tom, jak řídí svůj tým na dálku. Ze Španělska. Druhým hostem byl Honza Beneš. Šéf party architektů pod názvem petit atelier. Moc zajímavý člověk, který má za sebou 5 ocenění Stavba roku MSK a řadu poutavých příběhů. S ním jsme se bavili v třineckém lesoparku o HR, o motivaci lidí, talentu i soudobé architektuře. A teď už honem klikněte sem a nechte se inspirovat.
Posted by jiri.kratochvil