Spolupráce CSG Aerospace a Digitaal
Posted on / by jiri.kratochvil / in z DIGITAALu

DIGITAAL.CZ pečuje na sítích o skupinu CSG Aerospace

Více než tříletá úspěšná spolupráce s průmyslovým holdingem CZECHOSLOVAK GROUP pokračuje další zakázkou. Od června 2020 pracuje DIGITAAL.CZ i pro její novou divizi CSG AEROSPACE. 

„Digitaalní služby poskytujeme firmě specializované na vojenský i civilní letecký průmysl s cílem podpořit brand a budovat značku skvělého zaměstnavatele. Využíváme facebook, LinkedIn i Instagram a začínáme takzvaně od nuly,“ říká Jiří Kratochvíl, zakladatel DIGITAAL.CZ.

Obří skupina s přesahem

CSG Aerospace sdružuje společnosti zaměstnávající 600 lidí, roční obrat činí 5 mld. korun. Do jejího portfolia patří například ELDIS Pardubice, RETIA, CS SOFT, ATRAK, JOB AIR Technic, Skyport a řada dalších. Skupina se specializuje na radary, ATM Systémy, leteckou techniku, avioniku i letecké výcviky a cargo.

„Byla nám svěřena významná značka obří skupiny a my si důvěry, které se nám v rámci zakázky dostává, velmi ceníme. Zaměření skupiny nám vyhovuje, koresponduje se silnými tématy, kterým se věnujeme – se strojírenstvím, logistikou, byznysem, ekonomikou a technologiemi,“ uvádí J. Kratochvíl.

Zaostřeno na vysokoškoláky

DIGITAAL.CZ komunikuje na sociálních sítích CSG AEROSPACE novinky a zajímavosti z oborů, kterým se skupina věnuje, zároveň vytváří reklamní kampaně. Výrazné úspěchy zaznamenává agentura především u reklam na profesní síti LinkedIn. To přesně odpovídá zadání, protože cílem spolupráce je podpořit HR a prezentovat skupinu zejména vysokoškolákům.

„Hodláme vyvolat u mladých lidí zájem o práci v CSG AEROSPACE, takže představujeme její široký oborový záběr, špičkové produkty, světové úspěchy, ale i firemní kulturu a atraktivní pracovní prostředí. Firmy ze skupiny mohou nabídnout uplatnění specialistům řady profesí,“ vysvětluje Jiří Kratochvíl.