Firemní hodnoty: tímto my žijeme

JSME JEDEN TÝM, UVNITŘ FIRMY I S KLIENTY

HODNOTY STANOVENÉ TÝMEM: Pracujeme společně | S klienty tvoříme jeden tým | Partnerství | Dobře fungující tým | Otevřenost | Osobní vztahy jsou nejvíc | Osobní angažovanost každého z týmu

I když fungujeme jako externí marketingové oddělení, nikdy to tak nevnímáme. Cítíme se vždy jako součást nejužšího týmu a neexistuje pro nás “váš projekt”, vždycky je to náš společný projekt a ptáme se Jak můžeme náš projekt posunout?
A stejně fungujeme i interně. I když každý z nás pracuje v trochu jiném segmentu, vždycky se radíme dohromady a celý projekt skládáme společně, z různých úhlů pohledu. Táhneme za jeden provaz jak interně, tak s klienty a to je naše silná stránka, která nás bytostně definuje.

DĚLÁME PRÁCI, POD KTEROU SE MŮŽEME PODEPSAT: OSOBNĚ I JAKO FIRMA

HODNOTY STANOVENÉ TÝMEM: Pracovat čestně a tvořit zodpovědnou firmu, která se snaží být spolehlivým partnerem | Pod práci se chceme podepsat | Disciplína | Hodnoty by měly mít stejnou váhu, jako výkonnostní ukazatele | Osobní angažovanost každého z týmu

Právě proto, že jsou pro nás na první místě osobní vztahy a offline je často více než online, děláme práci, pod kterou se můžeme podepsat. Osobně jako každý člen DIGITAALu, tak i jako firma. Zodpovědnost a disciplínu řadíme na první příčky našich společných hodnot, takže když se na něčem dohodneme, tak to prostě platí. I bez dlouhých smluv.

KAIZEN & ÚMĚNÍ RYCHLÝCH ZMĚN (out of the box)

HODNOTY STANOVENÉ TÝMEM: Agilita | Nasazenost | Neustálá snaha vylepšovat firemní procesy, pro urychlení, usnadnění a zefektivnění práce

Původní predikce vývoje projektu je jedna věc, ale realita druhá. Máme společný cíl: dobře odvedená práce a spokojený klient. A to často znamená, že musíme dělat rychlé a samostatné změny a rozhodnutí, které vedou k lepšímu výsledku. A i když projekt funguje dobře, vždycky je možné ho posunout o kousek dál. V DIGITAALu věříme, že když každý týden zlepšíme kampaň, web, cílení, reklamu nebo cokoliv o malý kousíček k lepšímu, za rok urazíme obrovský kus cesty. Prostě cesta je cíl a neustálá snaha vylepšit naši práci je silným článkem naší digitaalní DNA.

POŘÁD NAPLNO

HODNOTY STANOVÉNÉ TÝMEM: Optimismus | Energie

A nikdy nás to nepřestává bavit. Ať pracujeme na velkém či malém projektu, dáváme do toho stejnou energii a snažíme se dívat out of the box. A s humorem:-)