Posted on / by jiri.kratochvil / in Linkedin

Generace Z – nejrychleji rostoucí skupina uživatelů na Linkedin

Na sociální síti Linkedin má profil celkem 78 milionů uživatelů Generace Z (zkráceně Gen Zers), tedy současní mladí lidé narození od půlky 90. let do roku 2012. Jelikož je k založení profilu nutno dovršit věku 16 let, počítejme se skupinou lidí narozených do roku 2006. Globální zapojení těchto uživatelů na síti Linkedin je mnohem vyšší než kdy dříve. Konkrétně 2,7x vyšší než na začátku roku 2020. Měřeno pomocí lajků, kliknutí, komentářů a sdílení.  

Předpokládá se, že do roku 2025 bude generace Z tvořit 27 % pracovní síly.

Tato generace vykazuje zajímavá čísla také v oblasti spotřebitelské: v současnosti představuje přímé výdaje ve výši 143 miliard dolarů.

Proč si Generace Z oblíbila Linkedin?

Především se cítí bezpečně, platformě Linkedin důvěřuje, považuje ji za velmi seriózní. 

Výhody spatřuje také v obsahu souvisejícím s podnikáním. Gen Zers jsou velmi ambiciózní. Zajímají se o seberozvoj, o kariérní růst, o finanční nezávislost. Nynější svět nabízí mnohem více možností, než kdy dříve, a toho chtějí využít. 

Linkedin pro ně představuje také jakési portfolio perspektivních kontaktů. 80% Gen Zers vyhledává profily společností. Tři čtvrtiny oslovených uživatelů potvrdilo, že firmy sdílejí zajímavý obsah. Právě díky kvalitnímu obsahu dávají Gen Zers přednost právě Linkedin před ostatními kanály. 

Gen Zers na Linkedin mají silné podnikatelské myšlení 

Ve srovnání s vrstevníky na jiných platformách mají Gen Zers na Linkedin silnější podnikatelské myšlení a vydělávají více. Jsou technicky zdatní a orientovaní na výzkum. Zajímají se o témata jako finance, investice a podnikání. Aktivně vyhledávají nové příležitosti, a proto má význam prezentovat vlastní firmu či organizaci právě zde. 

Linkedin: platforma s profesní tváří! 

Přibližně 10 let zpátky. Kdo neměl Facebook, jako by nebyl. Rok 2022, kdo nemá Linkedin, profesně de facto neexistuje. Mladá generace využívá Linkedin jako své osobní portfolio. Sdílí zde své hodnoty, úspěchy, vzdělání či kvalifikaci. Ti ambicióznější se prezentují také v anglickém jazyce, aby získali na lukrativitě u nadnárodních koncernů působících u nás nebo v zahraničí. Svět je nyní otevřen příležitostem mnohem více než kdy předtím. Generace Z se narodila v době bez jakéhokoliv omezení cestování, bez omezení studovat. Práce či studium v zahraničí je tak pro ni zcela přirozená. A Linkedin jim to umožňuje. 

Gen Zers na Linkedin v Česku

V současné době využívá Linkedin 260 000 uživatelů ve věku 18 – 24 let. 76 000 z nich je zaměstnáno ve firmách. Ti zbývající uživatelé? Buď ještě studují a brzy budou hledat nebo již hledají pracovní příležitost, a nebo pracují na volné noze jako freelanceři. 

Je na toto Vaše HR strategie připravena?

Zdroj: https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/trends-tips/how-does-gen-z-use-linkedin-and-what-types-of-content-resonate