Posted on / by Jiří Hanulík / in podcasty Jak to jde?

Jak to jde? tentokrát s Martinem Kučerou ze společnosti JuiceUP na téma engagementu (angažovanosti) zaměstnanců

V následující pětačtyřiceti minutovce nám Martin přiblíží, jak zvyšují angažovanost zaměstnanců, jaký je v českém prostředí poměr mezi těmi aktivními a těmi, kteří se v uvozovkách jen vezou a těmi, kteří jsou dokonce záporní až stagnující. V zajímavém povídání také přejdeme přes žhavé uhlí (tedy jen v teoretické rovině), kterým završíme široký záběr JuiceUPu.

Přetížení zaměstnanců nejčastějším kamenem úrazu 

S touto slabinou se představitelé JuiceUPu nejčastěji setkávají ve výrobních firmách. Jako přes kopírák se jedná o zaměstnance, kteří jsou ve firmě i více než 30 let a jelikož mají opravdu bohaté zkušenosti, povýšili na pozici předáka nebo mistra. K práci, kterou dokonale ovládají, tak najednou mají řídit tým lidí. S novou pozicí stoupá zahlcenost administrativou a zaniká prostor věnovat se podřízeným. 

Míra angažovanosti zaměstnanců: rozdělení do tří skupin

Ve firmách bývají zpravidla lidé opravdu zapálení, kteří by
(s nadsázkou myšleno) pro ni položili život. Poté ti, kteří se jen vezou a berou práci jako povinnost, něco, co musí a bohužel i ti, kteří jsou (nyní možná i bez nadsázky) doslova škůdci, tedy ti, kteří mají se vším problém. 

Zvyšovat poměr zapálených a snižovat poměr “škůdců”, to je jeden z hlavních cílů JuiceUPu. 

Jak do toho všeho zapadá firewalking, česky přechod přes žhavé uhlí?

Kdo již absolvoval, dá za pravdu, že nelze přesně specifikovat, co tato metoda konkrétnímu člověku přinese. Jisté je, že určitou transformaci, objevení něčeho nového ve svém nitru, nalezení nové síly. 

Martin jakožto lektor firewalkingu prozradí více. 

Uvařte si kávu nebo čaj a užijte nový díl podcastu Jak to jde?