Posted on / by Jiří Hanulík / in podcasty Jak to jde?

O logistice v Česku a na Slovensku s Jaroslavem Bazalou z Logistické akademie

Jaroslava Bazalu lze považovat za evangelizátora logistiky v Česku a na Slovensku. Stál u zrodu Komory logistických auditorů, je prezidentem Logistické akademie a založil významnou (ne)konferenci Logistics Ride.

V následujících 40 minutách se budeme bavit o logistice, o vzdělání na toto téma, o pomáhání firmám odhalovat a napravovat úzká místa logistiky, o profesní síti Linkedin.

Situace v oblasti logistiky před několika lety

„Potřeba osvěty byla silná. Ostatně vy firma DIGITAAL jste nám hodně pomohli v té osvětě, pokud jde vůbec o uvědomění si, co všechno patří do logistiky, že to nejsou jenom kamiony a sklady, ale že to je také plánování výroby, nákup, předpověď poptávky,“ popisuje Jaroslav Bazala dobu, kdy bylo zapotřebí uvažovat o logistice v její opravdové velikosti.

Jak vznikla Logistická akademie?

Po revoluci zakládali Holanďané firmu v Ostravě se zaměřením na logistiku a kvalitu. Jak je známo, Holanďané jsou experti v oblasti logistiky. Právě s nimi se pan Bazala potkal. Později strávil nějakou dobu v Holandsku a učil se od těch nejlepších.
Po návratu realizoval logistické projekty s dalšími kolegy a začala se zvyšovat poptávka po vzdělávání. Nejprve pan Bazala s kolegy jezdívali školit do firem, ale brzy se zrodila myšlenka založit Logistickou akademii.

Co nového se připravuje pro logistiky?

V rámci Logistické akademie vzniká poradna pro logistiky. Podobně jako existují právní, finanční či lékařské poradny, bude k dispozici také poradna pro lidi zabývající se logistikou.

Více v podcastu Jak to jde? s Jaroslavem Bazalou.