Posted on / by jiri.kratochvil / in případové studie

PR pro průmyslového giganta MULTICRAFT GROUP

Nastavení komunikace pro holding je vždy oříšek. Zvlášť, když jde o skupinu firem podnikajících ve strojírenství nebo energetice. Ne každá je totiž srozuměna s holdingovým uskupením a vizemi, ne každá má dostatečnou kapacitu vlastní PR řídit či v něm „jen“ nespatřuje smysl. Případ Multicraft Group byl ale jiný. Roční spolupráce s DIGITAAL.CZ nastartovala smysluplné informační toky vně i uvnitř koncernu.

Pochopit sílu sociálních sítí

„Příklady našich klientů z oblastí výroby, logistiky i strojírenství ukazují, že PR na sociálních sítích má smysl i v těchto oborech,“ říká zakladatel digitaalní agentury Jiří Kratochvíl.

Za prvé vytváří marketing celé skupiny – široké veřejnosti ukazuje, jak to vypadá ve výrobě, jací lidé pro firmy pracují, jaké jsou jejich vize a přidaná hodnota. Pozitivní obraz je vždy lepší než žádný. A za druhé – personalistům pomáhá oslovit lidi, kteří se chtějí realizovat v daných oborech, učit se novým věcem a pracovat pro organizace s vyšší přidanou hodnotou.

Multicraft Group poskytuje špičková řešení a výrobky vysoké kvality zákazníkům z celého světa. I díky kampani na LinkedInu se jeho týmy rozrostly o několik specialistů, kteří mu pomáhají růst. A to není všechno…

S kým jsme pracovali

Holding Multicraft Group je skupina 25 strojírenských a výrobních společností z Moravskoslezského kraje, Prahy a , s celkovým ročním obratem zhruba 3 miliardy korun. Patří do něj kromě jiných například Stampa, Derutex, Manag, Janka, Plastika SV, AC Engineering, VZV Steel nebo FEBE Trans. Působí především v energetice, chemickém a petrochemickém průmyslu, zaměřuje se na komplexní dodávky technologií včetně instalací, speciálních materiálů a komponentů pro uvedené obory. Jde o český koncern s heslem One Team – One Group – One Vision.

Každá firma funguje jak samostatně, tak v synergii s ostatními. Díky tomu dokáže holding kromě jiného stavět velké technologické celky po celém světě. Příkladem mohou být spalovny, automatizované výrobní linky a podobně.

„Požadavky zákazníků se mění velmi rychle a životnost produktů se zkracuje. Například průměrná životnost výrobní linky se pohybuje kolem čtyř let. Proto je nutné automatizaci navrhnout tak, aby se její návratnost vešla do roku nebo do dvou let,“ vysvětluje potřebu a výhody spolupráce několika firem na jednom projektu Miroslav Světlík, obchodní a technický konzultant Multicraft Group.

LinkediIn i interní newslettery

Cílem spolupráce s Multicraft Group bylo zvýšit povědomí o značce, plus představit veřejnosti jeho činnost a produkty. Vedlejším efektem měl být přínos pro HR hodlingu, tedy dát novým lidem možnost podívat se, co a jakým způsobem skupina dělá.

„Pro komunikaci na LinekdInu jsme vytvářeli videa, pořizovali fotografie, vedli rozhovory se specialisty vybraných firem. Zároveň jsme nastavili měsíční newsletter pro interní spojení v rámci holdingu,“ popisuje J. Kratochvíl.

Právě díky intenzivní komunikaci na sociální síti s profesním zaměřením, v počtu 3-4 příspěvky týdně, se podařilo skupině získat několik talentovaných zaměstnanců. Obsah (spolu s rozmanitostí) informací na LinkedInu hrál v jejich rozhodování zásadní roli. Stejně prospěšně byly vnímány newslettery informující napříč firmami o úspěších nebo aktivitách, plánovaných i uskutečněných. Propojení všech lidí uvnitř hodlingu se posunulo o několik úrovní výš.

Když se cesty rozdělí, není to neúspěch

I po skončení dohodnuté spolupráce je v nastavených komunikačních kanálech živo. Multicraft Group aktivně využívá LinkedIn – spolu s interními newslettery jeho správu převzala HR specialistka.

„Nastarovali jsme píár skutečného giganta. Potvrdilo se, že i průmyslový holding může LinkedIn velmi efektivně využít. A těší nás, že Multicraft Group na práci DIGITAAL.CZ navázal a pokračuje v ní. Patří ke klientům, kteří nás posunuli zas o kousek dál,“ konstatuje Jiří Kratochvíl.