Posted on / by jiri.kratochvil / in Linkedin, případové studie

Případová studie z Linkedin: 99 oslovených a 45 schůzek

Často se setkáváme s tím, že klienti chtějí získávat nové leady, nové klienty, nové kontakty pro schůzky nebo navolávání. Čím více, tím lépe, ale už málokdy se snaží pracovat s těmi, které již mají a znají. Proč hledat nové kontakty v B2B, když možná ani lidi, kteří vás znají, neznají váš produkt a nepracovat se svými známými kontakty?

Zadání: chceme rozjet Slovensko a potřebujeme se dostat k tamní cílovce

Stejně jsme přemýšleli i v případě této subzakázky. Jejím zadáním bylo, že vzdělávací společnost chce rozšířit své působení na Slovensku a hledá zde partnery z oblasti logistiky, se kterými by mohli jednat o a/ svém vzdělávacím programu nebo za b/ možnosti partnerství a obchodním zastoupení.

Pro tento účel a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o velmi úzkou cílovou skupinu a navíc produkt, který se hodí ke komunikaci spíše jeden na jednoho než formou masivní reklamní kampaně, jsme zvolili, jak jinak, Linkedin.

Linkedin & jak jsme na to šli

Využili jsme toho, že majitel vysoce odborné vzdělávací instituce, kterou Logistická akademie bezesporu je, je v oboru logistiky uznávanou kapacitou.

Zjistili jsme, že na svém Linkedin profilu má v rámci spojení 1. stupně více než 100 lidí z oboru logistiky. Všechny tyto lidi jsme vyhledali, odebrali jsme z kontaktů studenty, personalisty a další skupiny lidí, kteří ne zcela odpovídají vstupním požadavkům a ve výsledku jsme měli skupinu o velikosti 99 lidí.

Lidí, kteří pracují na Slovensku v oblasti logistiky, jsou v rámci firemní struktury tzv. decision makery a jsou tedy vhodnými kandidáty pro naše oslovení.

Těchto 99 lidí jsme všechny osobně oslovili skrze profil majitele firmy s personalizovanou zprávou a žádostí o osobní schůzku u nich ve firmě na Slovensku.

A výsledek?

Z oněch 99 oslovených si s naším klientem dohodlo schůzku celých 45 lidí. Úspěšnost domluvení schůzky 45%.

Náklady na kampaň vyjma naší práce 0 Kč, neběžela žádná reklamní kampaň, pouze jsme využili základního osobního profilu na Linkedin a pokročilého vyhledávání ve spojení s logickými operátory.

Na co si dát pozor

Velmi důležité na tomto postupu je, si předem uvědomit, koho hledáme a co nabízíme. Tento postup je ideální právě pro navázání prvotního kontaktu, domluvení si schůzky nebo předání pro nás důležité informace. Následný „prodej“ by měl probíhat až při telefonickém nebo lépe osobním setkání, nikoliv v rámci tohoto prvotního oslovení. Na to je třeba vždy pamatovat.

Často také aplikujeme to, že lidi z Linkedin přivedeme na web skrze neobchodní zprávu, ale po návštěvě webu jim ukazujeme na dalších online kanálech reklamní sdělení, které jim potřebujeme předat.

Výsledkem této kampaně na Linkedin tedy bylo 45 domluvených schůzek s vysoce relevantní cílovou skupinou. A právě takto se dá dnes Linkedin skvěle využít pro vaše B2B aktivity.

Zajímá vás to?

Kdyby vás zajímalo něco podobného, můžeme se o tom pobavit osobně v Ostravě, videocallem po celém světě nebo telefonicky. Zavolejte si o první konzultaci na 724 170 007.