Posted on / by jiri.kratochvil / in HR mining, případové studie

Případovka: Náborová kampaň pro TATRA DEFENCE VEHICLE

Když ve společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE zvažovali, jakou strategii aplikovat na zajištění nových kontaktů potencionálních zaměstnanců, nabízelo se několik řešení. Standardní cestou, kterou se často ubírají firemní náboráři, tedy inzercí na profesních webech, jít ale nechtěli. Tuto variantu již měli vyzkoušenou a nezdála se jim příliš účinná. Hledali proto jiné, efektivnější řešení. A bylo to moudré rozhodnutí.  

Jen na doplnění, TATRA DEFENCE VEHICLE je společnost, která se specializuje na vývoj, výrobu, opravy či modernizaci převážně obrněných a speciálních vozidel pro potřeby Armády České republiky a v řadách jejich zaměstnanců pracují například konstruktéři a technologové, ale také neméně důležití řemeslníci, jako třeba lakýrníci, tryskači, svářeči či elektrikáři. Kdo vnímá alespoň trochu současnou realitu pracovního trhu, musí mu být jasné, že zajistit kvalitní pracovníky v těchto oblastech není jednoduchý úkol. 

V současné situaci, kdy je řemeslníků a zkušených odborníků stále větší nedostatek, je těžké vytvořit dobrý funkční plán, jehož výsledkem bude portfolio nově vygenerovaných kontaktů na perspektivní zaměstnance.

My, v DIGITAALu, ale víme, že existují jedinečné  prostředky, které dokáží zasáhnout potencionálního adepta na pracovní pozici třeba u televize v křesle. Jen díky těmto metodám se může například kvalitní konstruktér dozvědět, že zrovna  v TATRA DEFENCE VEHICLE hledají právě jej, a že nabídka je neodmítnutelně atraktivní. Není pochyb o tom, že tyto svěží metody mají mnohem vyšší účinnost, než zastaralé, a stále neochvějně používané, praktiky.

A jaký byl průběh a výsledky kampaně, kterou jsme v DIGITAALu
ušili na míru TATRA DEFENCE VEHICLE?
 

Konkrétně v tomto případě bylo naším úkolem zajistit nové kontakty na odborníky do výroby, mechaniky a zástupce elektro profesí. V první fázi se vše odehrávalo vcelku standardně a asi nikoho neohromíme informací o tom, že jsme od TATRA DEFENCE VEHICLE sebrali základní informace o požadovaných parametrech potencionálních zaměstnanců. Nikdo asi nebude překvapen ani, když zmíníme, že jsme se snažili od klienta získat informace co nejpřesnější a nejdetailnější, poněvadž víme, že čím podrobnější je zadání, tím přesnější je výsledek. Pro nás tedy byly podstatné nejen běžné údaje o profesi, o praxi nebo věkové kategorii. Předmětem našeho zájmu byly také detailnější podrobnosti o hledaných osobnostech, například zda by budoucí zaměstnanec měl ovládat leadership nebo například 5S.

Náborová kampaň na sociálních sítích

Po získání relevantních dat jsme zvolili nejsmysluplnější metodu. V běžné praxi je zcela běžné, že záhy po zadání úkolu sepíše personalista inzerát a vloží jej na placený profesní web nebo jej rozešle do oblastního tisku. My ale pracujeme s daty, a tudíž víme, že dnešní online metody dokáží zacílit na konkrétního člověka, který odpovídá zadaným parametrům a, jak již bylo řečeno, umí jej zasáhnout doma v křesle nebo třeba v restauraci. Rozdíl mezi standardní metodou a naším způsobem získávání kontaktů je asi takový, jako když rybář potřebuje ulovit žraloka a má na výběr mezi velkou sítí nebo harpunou. Velká síť je sice nástrojem, který může zajistit ulovení dravce, ale kromě něj se bude na konci lovu na palubě plácat spousta ryb, o které nikdo nestojí. Naproti tomu harpuna trefí naprosto dokonale pouze požadovaný cíl a stejně takový výsledek bude mít i každý další, dobře mířený, výstřel. Náklady na lov jsou přitom, v případě použití harpuny, mnohem nižší a racionálněji vydané. 

A přesně na principu harpuny pracujeme v DIGITAALu. Nejde nám o tisíce prokliků na webových stránkách nebo o počet lidí, kteří si inzerát přečetli, jde nám o konkrétní kontakty na konkrétní lidi, kteří naprosto přesně splňují podmínky zadání. A o tento výsledek šlo  i našemu klientovi, tedy TATRA DEFENCE VEHICLE.

200 kontaktů na zaměstnance díky HR miningu

Kampaň pro tohoto klienta trvala necelé dva měsíce a jejím výsledkem bylo téměř 200 nových kontaktů (s cenou mezi 30-60 Kč za kontakt) na odborníky požadovaných profesí a na personálním oddělení TATRA DEFENCE VEHICLE mohli záhy po dodání výsledků od nás začít s oslovováním budoucích kolegů. Výstupem, který jsme TATRA DEFENCE VEHICLE předali, byla tabulka s informacemi o konkrétních odbornících, o firmách, v nichž v současnosti působí, o jejich pozicích a samozřejmě kontakty na konkrétní profily. 

O platformách, které ke své práci používáme, a které výše zmíněný výsledek zajistily, se zajisté zmínit můžeme a asi nikoho nepřekvapí, že jde o sociální média. Možnosti tohoto prostředí v oblasti cílení jsou totiž naprosto skvělé a je asi logické, že čím lepší jsou znalosti tohoto prostoru, tím lepší jsou výsledky. My v DIGITAALu jsme na sociálních sítích jako ryba ve vodě a právě proto jsou naše výsledky nadstandardní.

TATRA DEFENCE VEHICLE je jenom jedním z klientů, který využil naše služby, takže je asi zřejmé, že podobných zkušeností se zajišťováním co nejkonkrétnějších kontaktů na odborníky požadovaných profesí máme v DIGITAALu přehršel. Stále častěji se na nás obracejí firmy, které nutně potřebují nové kvalitní kolegy, a přitom nechtějí vyhazovat finanční prostředky z okna a chtějí si být jisti, že za pár týdnů budou mít na stole seznam lidí, kteří přesně odpovídají zadaným parametrům. A my, v DIGITAALu, jim v jejich přání velmi rádi vycházíme vstříc.

[ninja_forms id=3]