Posted on / by jiri.kratochvil / in Linkedin, případové studie

Reklama na Linkedin: má smysl a jaká jsou reálná čísla?

Linkedin jako sociální síť zažívá v posledním roce nebývalý boom, jak českých uživatelů, tak i nových funkcionalit. S nárůstem počtu uživatelské základny (české) začíná mít čím dál větší význam zaměřit svou pozornost v marketingu i na Linkedin reklamní nástroj, který vám v rámci cílení na B2B nabízí opravdové poklady, které na žádné jiné sociální síti prostě nenajdete.

My se Linkedinem bavíme už pěknou řádku let a poslední měsíce děláme čím dál více reklamních kampaní a zatímco ještě pár let dozadu to byl velmi drahý a neefektivní nástroj, dnes je situace zcela jiná.

V tomto článku vám ukážeme čísla z tří reálných kampaní odlišných firem z různých oborů, ale ještě předtím se podívejme, jaké možnosti nám reklamní nástroj na Linkedin nabízí.

Jaké možnosti máte v rámci cílení reklamy na Linkedin

Linkedin je businessová sociální síť. Najdete tam business developery, obchodníky, marketéry, recruitery, šéfy firem, manažery… a to nám napovídá, jakým směrem můžete reklamní kampaně na Linkedin cílit.

Základním cílením reklamy na Linkedin je geografické cílení. Na výběr máte samozřejmě cílit na celou zemi nebo jen na konkrétní město. Cílit můžete na lidi dle jazyku, v jakém mají svůj profil veden (a zde se nám v rámci ČR více osvědčilo nastavení na EN). Zacílit můžete také podle věku a pohlaví, ale vás asi bude zajímat, jaké cílení uplatníte v rámci B2B vlastností, tak tedy:

  • zacílíte podle vlastností firmy, ve které lidé pracují (obor, velikost, jejího růstu, kategorie – např. Fortune 500 nebo na vaše vlastní followers)
  • zacílit můžete také na uživatele s konkrétní vystudovanou školou, středoškoláky i vysokoškoláky či oboru studia
  • oslovit reklamou můžete lidi podle toho, jakou funkci zastávají, zda jsou ve vedení firmy, v C-line managementu, partnery nebo zda mají 10 let praxi
  • no a v neposlední řadě zacílíte na lidi i podle jejich zájmů, skupin, které sledují, podle toho, zda často cestují / hledají zaměstnání, jsou otevření vzdělávání

A všechny tyto možnosti cílení mezi sebou můžete volně kombinovat pomocí operátorů OR nebo AND a tím cílení ještě více zpřesňovat a nebo dokonce některá publika úplně vyloučit.

V reálu tedy umíte zacílit na všechny lidi z oboru petrochemického průmyslu, ve věku 30 a více let, seniornější (CXO, VP, majitelé, manažeři, partneři), vysokoškoláky s praxí 5 a více let.

Toť krátký úvod do možností reklamního systému na Linkedin a pojďme se tedy podívat na tři konkrétní kampaně a jejich výsledky.

1/ účetní společnost hledající majitele IT firem

Hledali jsme majitele z IT firem do 50 osob v celé ČR a ukazovali jsme jim zajímavé články z blogu firmy. Sledovali jsme vlastní konverze jako návštěva klíčových (obchodních) stránek na webu + formuláře.

Počet zobrazení43470
Počet prokliků1006
Míra prokliků CTR2,31% (top 3,58%, top reklama 4,25%)
Cena za proklik, průměr1,26 USD (top 0,71 USD, top reklama 0,64 USD)
Počet (vlastních konverzí)49
Cena celkem1265 USD

2/ Módní značka pro ženy

Hledali jsme ženy na vyšších pozicích ve vybraných oborech.

Počet zobrazení7184
Počet prokliků236
Míra prokliků CTR3,29%
Cena za proklik, průměr0,62 USD
Počet konverzízatím 0 (týden)
Cena celkem149 USD

3/ regionální B2B firma

Hledali jsme decision makery z MSK z průmyslových odvětví a vodili je na web skrze články z blogu.

Počet zobrazení3659
Počet prokliků89
Míra prokliků CTR2,43% (top
Cena za proklik, průměr1 USD
Cena celkem89 USD

Jak vypadají reporty z Linkedin Ads?

Zajímá vás to? Potřebujete oslovit B2B klientelu? Zkusíme to spolu? Zavolejte 724 170 007.