Spolupráce Dynamic Future a Digitaal
Posted on / by jiri.kratochvil / in z DIGITAALu

Více než 50 měsíců s digitálními dvojčaty

V DIGITAAL.CZ se nebojíme výzev a rádi firmám pomáháme komunikovat složitá témata v oborech jako je strojírenství nebo logistika. Zároveň si s našimi klienty budujeme silné dlouhodobé vztahy založené na důvěře a naší osobní angažovanosti. Dělá nám radost, když můžeme vidět dlouhodobý růst našich klientů a také se na něm trochu podílet.

Taková spolupráce probíhá již více než 50 měsíců mezi DIGITAALem a společností DYNAMIC FUTURE, které pomáháme budovat digitální PR skrze blogové články popularizující dynamickou simulaci modelování a digital twins.

Na jejich blogu jsme publikovali desítky článků především o tom, jak digitální dvojčata pomáhají optimalizovat procesy napříč odvětvími – od obuvnictví, elektronických obchodů, stavebnictví, architektury, skladů až po výzkum a vývoj.

Kdo jsou DYNAMIC FUTURE?

Společnost DYNAMIC FUTURE je ryze česká poradenská společnost specializující se na inovace, optimalizování a nastavení firemních procesů v oblastech, jako je například nákup a prodej, logistika, forecasting, řízení podnikový procesů nebo doprava. A to právě za využití digitálních dvojčat a dynamické simulace. Na českém, ale i zahraničním trhu působí od roku 2000 a pro své partnery stihli realizovat již více než 470 projektů.

Jejich produktové portfolio se zaměřuje na optimalizaci logistických i firemních procesů a plánování výroby. Jako první organizace v České republice nabízejí řešení projektů za pomoci nástrojů pro dynamickou simulaci. Především ale popularizují používání digitálního modelování fyzických objektů nebo procesů s názvem Digital twins (Digitální dvojče), které bude podle Gartner’s TOP TEN nejvýrazněji určovat podobu průmyslu v nejbližších letech.

Co je modelování Digital Twins a kde najde své využití?

Jak na svém webu DYNAMIC FUTURE uvádí: “Digitální dvojčata se uplatňují pro simulaci, predikci a optimalizaci ještě před tím, než dojde k reálné investici, a představují tak významný nástroj pro snížení míry rizika a nákladů z nesprávných rozhodnutí.” Díky těmto simulacím lze pochopit vztahy a předvídat dopady plánovaných změn na jednotlivé součásti systému i na jeho celkový výkon.

Pomocí Digital Twins můžou být optimalizovány jak konkrétní produkty tak celkové procesy. Modelování umožňuje například testovat a analyzovat chování produktů v různých variantách a za různých okolností. Následně pak dokáže navrhnout změny vedoucí k optimálnímu nastavení produktů.

“Díky využívání digitálních dvojčat je možné efektivně zpracovávat a analyzovat data a získat tak kvalitní podklady pro rozhodování. Příkladem může být hledání optimální varianty rozmístění výrobních zařízení v rámci podniku nebo optimalizace dopravní obslužnosti podniku při zvažování celé řady faktorů, jež situaci mohou ovlivnit a mít tak dopad na celkovou efektivitu řešení.”

Cílem naší spolupráce je popularizace metody dynamické simulace mezi odbornou veřejností především v oborech jako strojírenství a logistika za využití obsahového marketingu a reklamních kampaní na Google Ads.