Posted on / by Jiří Hanulík / in případové studie

[velký průzkum] Jak se chováme při online nakupování?

Trh se mění s neuvěřitelnou rychlostí, stejně tak chování uživatelů v online prostředí. Pravidelně provádíme průzkumy, protože chceme být stále v obraze. Aktuálně se zabýváme tím, co u lidí rozhoduje během nakupování na e-shopech. Co vítají a co je naopak odrazuje. Vycházíme z 201 odpovědí uživatelů ve věkovém rozpětí od 18 do 65 let různých profesí, v převážné většině s vysokoškolským vzděláním.

👇🏻 Kompletní data a detaily najdete v průzkumu v přiloženém PDF 👇🏻