Posted on / by Jiří Hanulík / in HRko, případové studie

Co funguje na osobním a firemním profilu Linkedin?

Mnohonásobně vyšší engagement díky autentickým příspěvkům

V DIGITAALu spravujeme x profilů lidí různého postavení a odlišných oborů. Ačkoliv se příspěvky jednotlivců přirozeně liší, našli jsme jeden společný a velmi zajímavý jev, díky kterému lze získat mnohem vyššího engagementu.
Klíčem k úspěchu je autentický obsah. Nejlépe foto nebo video z profesního i soukromého života. Lidé chtějí vidět váš úsměv. Zajímají je vaše názory. Chtějí sledovat vás v plné přirozenosti.
Můžete zveřejnit super moderní výrobní linku ve vaší firmě, produkty nebo služby, které poskytujete, ale nic z toho nedosáhne tak vysokého engagementu jako fotka nebo video s vámi.
Neříkáme, že máte zveřejňovat jen obsah s vámi. Možná si řeknete „nejsem narcis“. V tomto případě nejde o narcismus, ale o patriotismus, lidskost a vaše charisma, které lidé chtějí vidět. Zveřejníte-li tedy na vašem profilu právě například nově pořízený stroj, tak ať je jakkoliv skvělý a moderní a jedinečný, ztrácí to osobitost. Je to chladné, stroj nebo produkt nemá duši, energii. Pokud však zveřejníte post, jak stojíte u toho stroje, jak s ním případně manipulujete, nebo jak držíte nějaký produkt v ruce, věřte, že příspěvek z pohledu engagementu raketově vzroste. Když post doplníte o váš názor, vaší zkušenost, tím většího úspěchu dosáhnete, protože lidé nejdou za produktem či službou ale za člověkem.

Důkazem toho je např. profil CEO firmy se 100 zaměstnanci. Jakmile jsme začali zveřejňovat fotky nejen z běžného pracovního dne z jednání, s kolegy, v kanceláři, ale i ze soukromého života, třeba z výletu na motorce nebo z nedělního výletu, její profil získal o 100 % více sledujících hned v prvním měsíci. Příspěvky zaznamenaly okolo 15 000 impresí stejně jako firemní profil, u kterého však bylo zveřejněno mnohem více příspěvků.

Ambasadorství klíčem k vysokému a stabilnímu engagementu u firemního profilu

Opět stejné pravidlo jako u osobního profilu. Zveřejníte-li stroj, produkt, tak ať je jakkoliv unikátní, ve většině případů nebude dosahovat tak vysokého engagementu, jako když na fotce nebo ve videu bude člověk. Příběhy lidí, emoce, úsměv, odbornost určitého člověka a jeho zkušenosti, to je to, co táhne.
A teď si představte, že máte ve firmě pět, sedm, deset patriotů, srdcařů nebo ambasadorů, kteří hrdě propagují svou činnost ve firmě, své firemní úspěchy, své profesní nadšení a kteří sdílejí firemní příspěvky a vynásobte jejich společný engagement. Má-li tedy firemní profil sám o sobě např. okolo 15 000 zobrazení, tak s deseti ambasadory (pro lepší výpočet) by mohl dosahovat např. 150 000 zobrazení. Za předpokladu, pokud by byly osobní profily ambasadorů tak úspěšné jako například profil samotné generální ředitelky.

Úspora nákladů na náborové kampaně díky ambasadorství

S velmi inspirativní případovkou vystoupila na HRko 2022 Martina Chloupková, HR ředitelka ze společnosti Heureka Group, kde právě díky ambasadorství výrazně snížily náklady na náborové kampaně. Noví zájemci o práci se totiž o pracovních příležitostech dozvěděli prostřednictvím profilů zaměstnanců, kteří „heuréčí“ obsah sdíleli na soukromých profilech. Tím docílili vysokého organického zobrazení bez placené reklamy a získání 40 nových kolegů do týmu.